oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Soudní dvůr EU bude mít generálního advokáta z ČR - Michala Bobka

publikováno: 30.03.2015

Česká republika bude mít poprvé od svého vstupu do Evropské unie generálního advokáta při Soudním dvoru EU. Unijní Výbor expertů schválil kandidáta české vlády Michala Bobka, který působí jako profesor evropského práva na College of Europe v belgických Bruggách a jako výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva při Právnické fakultě Univerzity v Oxfordu.

Úkolem generálních advokátů, jichž je u dvora devět, je veřejně a nestranně předkládat stanoviska k případům předloženým soudu. Soudci a generální advokáti jsou jmenováni na funkční období šesti let s možností opětovného jmenování. O kandidátech, které chtějí jmenovat, rozhodují vlády jednotlivých členských států EU. 

„Výbor ve své zprávě vyzdvihuje zejména zkušenosti kandidáta v soudní praxi, jeho jmenování ad hoc soudcem Evropského soudu pro lidská práva a znalost procedur a analytických metod Soudního dvora EU. Kladně je hodnocena také znalost tří úředních jazyků EU. Výbor rovněž ocenil fakt, že česká výběrová komise, která vybírala nejlepšího kandidáta pro následné potvrzení vládou, zahrnovala všechny tři předsedy nejvyšších českých soudů,“ uvedl Černínský palác o výběru Bobka. 

„Po kladném stanovisku Výboru musí jmenování Michala Bobka generálním advokátem potvrdit ještě Mezivládní konference členských států na úrovni Stálých zástupců při EU. Předpokládaný nástup Michala Bobka do funkce generálního advokáta se předpokládá v říjnu 2015 na funkční období šesti let,“ píše se dále v komuniké. 

Ministerstvo připomíná, že Michal Bobek získal v oboru práva hned několik vysokoškolských titulů - na Univerzitě Karlově v Praze, v Cambridge, v Oxfordu a ve Florencii. Naposledy, v roce 2011, mu byl na Evropském institutu ve Florencii udělen doktorský titul v oboru právo (Ph.D.). 

Zdroj: ČTK