oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Služební zákon

publikováno: 15.10.2014

Prezident republiky vetoval novou úpravu státní služby. Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny, kde je na pořadu jednání schůze od 21. 10. 2014.

Dne 8. 10. 2014 prezident republiky vrátil Poslanecké sněmovně poslanecký návrh zákona o státní službě.

Cílem návrhu je depolitizace státní správy a naplnění závazku k Evropské unii. Návrh nahrazuje stávající (z větší části dosud neúčinný) zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), a zákon č. 213/1948 Sb., o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů.

Návrh upravuje:

a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu,

b) organizační věci státní služby,

c) služební vztahy státních zaměstnanců,

d) odměňování státních zaměstnanců, a

e) řízení ve věcech služebního poměru. 

Zákon se nevztahuje mimo jiné také na člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, a náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády. Pracovní místo náměstka člena vlády není v organizačním uspořádání správního úřadu stupněm řízení; člen vlády může mít nejvýše dva takové náměstky. Právě existence tzv. politických náměstků byla důvodem veta prezidenta republiky.

Návrh mimo jiné:

− zvyšuje počet platových tříd ze dvanácti na šestnáct,

− ruší možnost sjednat smluvní plat,

− ruší příspěvek k důchodu (tzv. výsluhu) a další benefity,

− zpřísňuje podmínky získání odbytného a odchodného,

− omezuje celkový úhrn odměn vyplacených státnímu zaměstnanci za kalendářní rok na nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě představeného též příplatku za vedení. 

Oproti původní verzi návrh nezvyšuje maximální výši odpovědnosti za škodu způsobenou státním zaměstnancem z nedbalosti na 8násobek průměrného měsíčního výdělku (nadále se uplatní 4,5násobek dle § 257 odst. 2 zák. práce).

Návrh také nepočítá se zřízením Generálního ředitelství státní služby (v čele s tzv. superúředníkem). Účinnost návrhu má nastat k 1. 1. 2015.

 

Zdroj: www.hrad.cz