oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Slavnostní předání medailí Antonína Randy za rok 2012

autor: Pavel Tuma
publikováno: 21.11.2012

V pátek 2. 11. 2012 proběhla ve Vlasteneckém sále staroslavného Karolina Univerzity Karlovy jedna z nejvýznamnějších akcí Jednoty českých právníků, předání medailí Antonína rytíře Randy za rok 2012.

Medaile Antonína Randy je nejvyšší vyznamenání Jednoty českých právníků zřízené podle stanov Jednoty a udělované jako ocenění zásluh českých i zahraničních právníků, ev. i dalších představitelů politického, veřejného a společenského života na rozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství, organizování právního života a upevňování přátelských vztahů mezi právníky.

Slavnostní shromáždění zahájil první místopředseda Jednoty českých právníků JUDr. Pavel Tuma, který přivítal všechny přítomné, mezi nimiž byla řada významných hostů. Zvláště přivítal JUDr. Ivu Brožovou, předsedkyni Nejvyššího soudu, JUDr. Josefa Baxu, předsedu Nejvyššího správního soudu, JUDr. Pavla Varvařovského veřejného ochránce práv, JUDr. Tomáše Lichovníka prezidenta Soudcovské unie a prof. JUDr. Pavla Šturmu DrSc. proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Minutou ticha byla uctěna památka náhle zesnulé dlouholeté aktivní členky Jednoty českých právníků, místopředsedkyně Jednoty a představitelky brněnského sdružení JUDr. Drahomíry Pálenské.

Úvodní slovo přednesl předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský. Ve svém vystoupení se zabýval činností Jednoty, jejím postavením ve společnosti a úkoly, které před právníky v současné době stojí.

Na shromáždění promluvil JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie, který se zabýval specifiky a společnými stránkami právnických profesí a připomněl důležitost spolkového života, který ke škodě věci v současné společnosti stagnuje.

Poté bylo přistoupeno k předání Randových medailí, které z rukou předsedy Jednoty českých právníků JUDr. Pavla Rychetského převzali:

Stříbrnou medaili JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, JUDr. Miloš Holeček, bývalý předseda Ústavního soudu ČR,  JUDr. Karel Jungwiert, dlouholetý soudce Evropského soudu pro lidská práva, doc. JUDr. Jiří Mikeš, vysokoškolský pedagog, JUDr. Drahomíra Pálenská, bývalá místopředsedkyně Jednoty českých právníků (in memoriam) a JUDr. Leon Richter, bývalý ministr spravedlnosti.

Bronzovou medaili JUDr. Pavel Blanický, významný funkcionář Jednoty českých právníků a šéfredaktor Bulletinu advokacie.

Oficiální část shromáždění ukončil JUDr. Pavel Rychetský a shromáždění poté pokračovalo neformálním programem.