oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Setkání, které inspiruje…

publikováno: 08.11.2018

Tak pojmenovali pořadatelé Diskusní klub Lidových novin, který je pravidelným neformálním setkáním předních zástupců justice s významnými právníky z řad advokátů, notářů a jiných právnických profesí. Ten poslední se konal 7. listopadu večer v hotelu Augustine v Praze 1 a jeho hlavním hostem byl JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory.

 

Diskusní klub vedli šéfredaktor Lidových novin István Léko a vedoucí redaktorka právní rubriky LN Právo a justice Kateřina Kolářová. Mezi diskutujícími bylo zhruba padesát příslušníků nejrůznějších právnických profesí, advokáty nevyjímaje. Zúčastnil se například nestor české advokacie Gerhardt Bubník, prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová, prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, členové představenstva ČAK Michal Žižlavský a Kamil Blažek, zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček, soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, advokáti Michal Vávra, Václav Vlk, František Schulmann, Lukáš Trojan a mnozí další.

Co má česká advokacie před sebou, jaké jsou její plány? Proč musí stále bojovat o své základní principy fungování? Jsme již u konce budování právního státu, nebo nás toho ještě hodně čeká? Tyto a další otázky padaly na adresu předsedy ČAK, a největší kolektivní rozprava se rozproudila právě kolem tématu právního státu.

„Třicet let demokracie ještě není tak dlouhá doba, aby bylo „hotovo“, takže dle mého soudu zatím máme základ právního státu. Za prvé - právní stát totiž funguje tam, kde panuje právní vědomí na všech společenských stupních a tady máme ještě velké rezervy, a to nemám na mysli pouze právní gramotnost běžného občana. A za druhé – pokud se stále diskutuje o základních principech, které podmiňují fungování určitého povolání, v našem případě advokáta, tak na konci budování právního státu rozhodně ještě nejsme,“ uvedl Vladimír Jirousek a připomněl neustálé ataky na advokátní mlčenlivost.

Michal Žižlavský připomněl současnou roli a moc médií, která, pokud bude zaměřena správným směrem, může významně v budování právního státu pomoci.
„Právní stát je tam, kde jsou politické složky ve vzájemné harmonii a v tom vidím v naší republice ten největší problém. I na nejvyšší úrovní zaznamenáváme, že dochází k porušování ústavnosti a bohužel také i základních etických principů,“ dodal Gerhardt Bubník.

Téměř dvouhodinovou debatu o aktuální problematice justice, mimo jiné i o nutnosti specializace v jednotlivých právních oborech, která vychází ze současné reality, stejně jako o potřebě jednotné koncepce právního státu, jež by navazovala na tu, kterou začali budovat naši předkové již před 100 lety, uzavřel předseda ČAK Vladimír Jirousek: „Komora nemůže jen čekat a následně se „pouze“ k dané problematice, která se jí týká, vyjadřovat. Ale musí a také se chce více podílet na koncepci celé právní politiky. Prostě česká justice by neměla spát a setrvávat ve stavu, který v naší republice panuje, nýbrž by měla více konat.“ A na tom se shodli všichni přítomní bez ohledu na příslušnost k té které profesi.

(dak)