oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Senát schválil novelu zákona o advokacii

publikováno: 25.07.2017

Senátem prošla novela zákona o advokacii, která vychází z vládou schváleného věcného záměru zákona, upravuje nově podmínky advokátních zkoušek a postihy za tzv. vinklaření, a rozšiřuje státem zajištěnou právní pomoc.

Novela rozšiřuje státem garantovanou právní pomoc a právní služby spočívající v zastoupení před orgány veřejné moci a v řízení před Ústavním soudem. Tímto návrhem se tak doplňuje státem zajištěná právní pomoc tam, kde není v současnosti poskytována. Nemajetným žadatelům, kteří uhradí stokorunový poplatek, zaručuje právní poradenství v rozsahu 30–120 minut za rok. Advokát určený Českou advokátní komorou bude za tuto práci odměněn, a to paušální částkou hrazenou státem. Díky této části novely se s účinností od prvního července příštího roku rozšíří odborná a kvalifikovaná pomoc pro ty, kteří si ji nemohou sami dovolit.  

Novela dále předpokládá změnu režimu advokátních zkoušek, kdy budou muset uchazeči o složení advokátních zkoušek nově projít náročnějším řízením, které prověří jejich kvality a znalosti potřebné pro práci advokáta. Zkoušky se budou skládat z písemného testu a písemné a ústní části, ke které se však dostanou pouze ti, kteří uspějí při testu.  

Schválená novela pamatuje také na neoprávněné poskytování právních služeb, tzv. vinklaření. To bude nově postihováno pokutou až do výše 3 000 000 Kč. Podobně se navrhuje zakotvit přestupkový postih za neoprávněné poskytování právních služeb do notářského řádu a exekučního řádu.  

Účinnost novely zákona, s výjimkou těch částí, které se týkají právní pomoci nově zajišťované státem, má nastat 1. 9. 2017.  

Zdroj: ČTK, justice.cz