oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Senát přijal zásadní rozšíření dopadu zákona o registru smluv do podnikatelského prostředí

publikováno: 21.04.2017

Poté, co Poslanecká sněmovna v únoru 2017 těsnou většinou přijala návrh novely zákona o registru, projednal návrh novely dne 19. dubna 2017 i Senát. Po velmi dlouhé debatě přijal k návrhu novely zcela zásadní pozměňovací návrhy. Společně s těmito pozměňovacími návrhy, které opětovně podstatným způsobem rozšiřují okruh povinných subjektů, se novela vrací zpět do Poslanecké sněmovny.

Senátem byly přijaty následující pozměňovací návrhy k návrhu novely zákona o registru smluv:

Vypuštění Poslaneckou sněmovnou schválené výjimky pro podnikající povinné subjekty průmyslové nebo obchodní povahy a navrácení výjimky pouze pro národní podnik Budějovický Budvar

Jde o zcela zásadní změnu co do rozsahu vymezení povinných osob, na které má zákon o registru smluv dopadat. Fakticky jde o návrat k původnímu textu zákona před novelou, který ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy i podnikajícím osobám, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast. Senátní návrh v tomto ohledu zachovává pouze jedinou výjimku, stanovenou adresně pro národní podnik Budějovický Budvar. Ve vztahu k jiným podnikajícím osobám, v nichž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, tak zůstaly zcela nevyslyšeny námitky ohledně problému ochrany jejich obchodně citlivých informací před konkurencí a znevýhodnění v hospodářské soutěži na volném trhu.

Doplnění výjimky pro nákupy léčiv a zdravotních pomůcek bez vazby na účinnost smlouvy až po uveřejnění v registru smluv

Tento pozměňovací návrh nevylučuje smlouvy o nákupu léčiv a zdravotních pomůcek z povinnosti uveřejnění v registru smluv. Podle přijatého pozměňovacího návrhu však nemá být jejich účinnost odložena až na den uveřejnění a má být umožněno, aby takové smlouvy nabyly účinnosti již před jejich uveřejněním, tedy například okamžikem uzavření.

Zrušení výjimky pro samotný Parlament, Kancelář prezidenta republiky a některé další ústavní orgány státu

V původním platném a účinném znění zákona o registru smluv je obsažena nesystematická výjimka, podle které nemusí v registru smluv uveřejňovat smlouvy Parlament, Kancelář prezidenta republiky a některé další ústavní orgány státu. Pozměňovací návrh přijatý Senátem má tuto výjimku zrušit. Tuto změnu lze obecně jen přivítat. Ustanovení o výjimce pro Poslaneckou sněmovnu a Senát bylo považováno za zcela nevhodné, navíc i vadně legislativně formulované.

Všechny ostatní pozměňovací návrhy senátorů byly zamítnuty. Stejně tak byly zamítnuty i návrhy na schválení návrhu novely ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, na zamítnutí návrhu této novely, na zrušení celého zákona o registru smluv i na to, aby se Senát návrhem vůbec nezabýval.

Výsledek projednávání je hodnocen jako zásadní rozšíření dopadu zákona o registru smluv do podnikatelského prostředí oproti sněmovní verzi novely, tj. v tomto ohledu v podstatě navrácení do původního stavu před novelou.

Návrh novely zákona se nyní vrací do Poslanecké sněmovny a aktuálně není bohužel jasné, jak sněmovna rozhodne. Tím spíše, že je před volbami a jde o velmi sledovaný a výrazně politický návrh. Podle jednacího řádu hlasuje Poslanecká sněmovna o vrácených návrzích Senátu hned na začátku každé schůze. Pokud se nestane něco neočekávaného, měla by Poslanecká sněmovna o vráceném návrhu hlasovat na začátku následující 57. schůze, která by měla reálně začít v úterý 16. května.

Novelu zákona o registru smluv a její další směřování v rámci legislativního procesu budeme i nadále pečlivě sledovat a o důležitých změnách Vás včas informovat. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás samozřejmě můžete kdykoliv osobně kontaktovat.

Zdroj: Havel, Holásek & Partners s.r.o.