oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Senát odmítl osvobodit spolky od poplatků jen na půldruhého roku

publikováno: 24.10.2014

Senát se postavil proti tomu, aby spolky, nadace a odbory byly zákonem osvobozeny od soudních poplatků v rejstříkovém řízení jen na půldruhého roku. Vyhověl tak doporučení svého ústavně-právního výboru, který toto časové vymezení navrhl zrušit. Poslanecká novela o poplatcích se tak vrací Sněmovně k novému projednání.

Omezení platnosti novely Sněmovna přijala na doporučení svého ústavně právního výboru. Vytvořil by se tak časový limit pro přijetí zákona o obecné prospěšnosti. Senátní ústavně-právní výbor ale takovéto netradiční omezení účinnosti zákona odmítl. 

Novela má od uvedených poplatků osvobodit také nadační fondy, ústavy, svazy zaměstnavatelů a jiné veřejně prospěšné společnosti. Předkladatelé tvrdí, že současný stav přesahuje finanční možnosti hlavně malých neziskových organizací a spolků s pobočkami. Zpoplatněn je zápis nejen za údaje o spolku, ale i za každý pobočný spolek. Spolky s členitou strukturou by tak musely zaplatit podle tvůrců novely až miliony korun. 

Nestátní neziskové organizace za povinnou registraci na ministerstvu vnitra podle předkladatelů nic nehradily. S účinností rekodifikace soukromého práva nastal stav, kdy je osvobození od poplatků vázáno na status veřejné prospěšnosti. Ten ale není možné kvůli chybějícímu zákonu získat.

 

Zdroj: ČTK