oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Senát možná upraví exekuci společného jmění manželů

publikováno: 12.05.2015

Účastníkem exekučního řízení na společné jmění manželů by podle senátorů z ústavně-právního výboru ze zákona měl být také manžel dlužníka. Výbor tak doporučil doplnit novelu, k jejímž cílům patří rozšíření seznamu věcí, které exekutor nebude moci zabavit, a omezení úhrady dluhů nuceným prodejem nemovitostí. Senát o předloze rozhodne tuto středu. Pokud ji upraví, změny posoudí Sněmovna.

Senátoři navrhují také zpřesnit ustanovení, podle něhož exekutor má do 15 dnů rozhodnout o zastavení exekuce na návrh dlužníkova manžela, a to i bez souhlasu věřitele. Podle výboru by měl rozhodnout výslovně „na základě písemných dokladů“.

Novela mimo jiné na 30 000 korun zavede limit výše pohledávek, které až na výjimky nebude možné uhradit nuceným prodejem nemovitosti, v níž má dlužník trvalý pobyt. Prodej reality by mohli exekutoři nařídit kvůli pohledávkám na výživném a náhradě újmy na zdraví nebo újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Zákon mimo jiné stanoví postup exekuce, kdy exekutor bude muset nejprve obstavit účet dlužníka a nucený prodej nemovitosti bude až na posledním místě. Pořadí kroků bude moci změnit jen se souhlasem dlužníka. Z exekucí v bytech se bude podle předlohy povinně pořizovat obrazový a zvukový záznam.

Právě omezení dražeb nemovitostí, stanovení postupu výkonu exekuce a jejich natáčení se nelíbí Exekutorské komoře. „Průběh exekuce prodlouží až na dvojnásobek a dluh naroste o úroky,“ uvedla již dříve prezidentka komory Pavla Fučíková.

Exekutoři už nyní nesmějí zajistit například běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti. Novela pak stanoví, že za vybavení se pokládá postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo a ložní prádlo, pokud jejich hodnota zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení.

Nově exekutor nebude smět zabavit studijní a náboženskou literaturu a dětské hračky. Ke snubním prstenům a podobným předmětům norma přidává písemností osobní povahy a obrazové a zvukové záznamy, které se týkají dlužníka a jeho rodiny.

Zdroj: ČTK