oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

SD EU o ochranné známce Unie SPINNING

publikováno: 08.11.2018

Tribunál zrušil rozhodnutí EUIPO konstatující zrušení práv majitelky ochranné známky Unie SPINNING. Rozhodnutí o zrušení lze vydat i v případě, že se ochranná známka stala obvyklým označením pouze v jediném členském státě, v projednávané věci měl však EUIPO zohlednit ústřední roli, kterou hrají profesionální provozovatelé na trhu s přístroji na cvičení a na trhu týkajícím se fyzického tréninku.

Americká společnost Mad Dogg Athletics je majitelkou slovní ochranné známky Evropské unie SPINNING, zapsané v roce 2000, vztahující se na „audio a video kazety“, „přístroje na cvičení“ a služby „fyzický trénink“. Společnost Aerospinning Master Franchising, společnost založená podle českého práva, podala v roce 2012 u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) návrh na zrušení práv majitelky výše uvedené ochranné známky v rozsahu, v němž se stala obvyklým označením pro dotčené výrobky „přístroje na cvičení“ a dotčené služby „fyzický trénink“. Rozhodnutím ze dne 21. července 2016 EUIPO prohlásil, že se zrušují práva společnosti Mad Dogg Athletics související s ochrannou známkou SPINNING pro výrobky a služby, kterých se týká návrh českého podniku. 

V tomto ohledu EUIPO zejména uvedl, že výraz „spinning“ se stal v České republice obvyklým označením určitého typu „fyzického tréninku“, a sice fyzického tréninku provozovaného na rotopedech a cyklotrenažérech, jakož i „přístrojů na cvičení“ používaných pro tento trénink, a sice rotopedů a cyklotrenažérů, takže hospodářským subjektům již nemůže být přiznáno právo na jeho výlučné užívání jakožto ochrannou známku Unie. Společnost Mad Dogg Athletics podala u Tribunálu Evropské unie žalobu na neplatnost rozhodnutí EUIPO.

Tribunál ve svém rozsudku konstatoval, že rozhodnutí o zrušení týkající se této ochranné známky platí stejně jako rozhodnutí o zápisu ochranné známky Unie povinně pro celé území EU. Pokud se prokáže, že ochranná známka Unie ztratila jakoukoli rozlišovací způsobilost v omezené části území Unie, případně v jediném členském státě, toto zjištění tedy nezbytně znamená, že již nemůže mít účinky stanovené v nařízení o ochranné známce Unie[1] v celé EU. Stačí tedy, že se ochranná známka stala obvyklým označením pro výrobky nebo služby, pro něž je zapsána, byť v jediném členském státě, aby bylo rozhodnuto, že ke zrušení práv jejího majitele dochází v celé Unii.

Za těchto okolností Tribunál uvedl, že EUIPO právem konstatoval, že se práva majitelky zpochybněné ochranné známky zrušují na základě důkazů týkajících se jediného členského státu, a sice České republiky. Tribunál má však za to, že EUIPO měl neprávem za to, že relevantní veřejnost, kterou je třeba zohlednit pro posouzení důvodu zrušení, se skládá pouze z konečných uživatelů „přístrojů na cvičení“, s vyloučením profesionálních zákazníků.  

Tribunál zdůraznil, že u něj bylo prokázáno, že ve velké většině případů rotopedy a cyklotrenažéry, které společnost Mad Dogg Athletics uvádí na trh pod ochrannou známkou SPINNING, kupují profesionální provozovatelé fitness center, sportovních zařízení a rehabilitačních středisek. Navíc právě tito profesionální provozovatelé dávají v rámci poskytování služeb „fyzický trénink“ k dispozici tyto rotopedy a cyklotrenažéry vlastním zákazníkům, aby jim umožnili prostřednictvím těchto rotopedů a cyklotrenažérů provozovat ve skupině sportovní činnost.

Tribunál tedy konstatoval, že tito profesionální provozovatelé hrají ústřední roli na trzích s „přístroji na cvičení“ a že mají rozhodující vliv, když si koneční uživatelé vybírají služby „fyzický trénink“. Tribunál kromě toho uvedl, že rozhodnutí EUIPO neobsahuje žádnou skutečnost týkající se vnímání ochranné známky SPINNING u profesionálních zákazníků, třebaže ve svém rozhodnutí o zrušení měl EUIPO zohlednit jejich názor, pokud jde o otázku, zda se zpochybněná ochranná známka skutečně stala obvyklým označením pro dotčené výrobky a služby. Za těchto podmínek Tribunál zrušil rozhodnutí EUIPO s ohledem na výrobky „přístroje na cvičení“ a na služby „fyzický trénink“.

Zdroj: Soudní dvůr EU.[1] Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů, které bylo následně nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).