oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

S péčí řádného hospodáře…

autor: JUDr. František Smejkal
publikováno: 26.05.2014

Podle názvu úvodníku se snad může zdát, že se chci zabývat úvahami o jednání členů statutárních orgánů obchodních korporací, ale tento titulek jsem si zvolil k tématu jinému, tedy na téma hospodaření Komory.

Každý rok koncem prvního pololetí probíhají ve všech právnických osobách, jejichž hospodářský rok se kryje s rokem kalendářním, práce spojené s přípravou řádné roční závěrky a jejím ověřením účetním auditorem tam, kde to zákon požaduje, následně potom projednání a schválení příslušnými orgány. U Komory je tato činnost spojena s projednáním výsledků hospodaření v hospodářském a rozpočtovém výboru, pak následuje předložení návrhu představenstvu a projednání kontrolní radou Komory. Tato činnost nás ještě čeká, avšak výsledky hospodaření a informace o plnění rozpočtu Komory za rok 2013 již máme k dispozici a chtěl bych čtenáře s nimi seznámit.

Vzhledem k tomu, že rok 2013 byl rokem konání sněmu, v souvislosti se zvýšenými náklady bývá v letech konání sněmu hospodaření ztrátové. Proto byla rozpočtována ztráta i pro rok 2013, která měla být pokryta z rezerv z minulých let. Bylo tomu tak i v letech konání předchozích sněmů, když za rok 2005 hospodaření skončilo se ztrátou 3,2 mil. Kč a za rok 2009 ztráta činila 4,3 mil. Kč. Zásluhou dobrého hospodaření však za rok 2013 ke ztrátě nedošlo a hospodaření skončilo v černých číslech. Na těchto výsledcích se projevily hlavně úspory v nákladech, které jsou oproti rozpočtu nižší téměř o 16 mil. Kč, ale i překročení výnosů o téměř 15 mil. Kč. Je nutné si však přiznat, že čerpání rozpočtu, respektive jeho nečerpání ovlivnilo nezahájení plánovaných rekonstrukcí.

Dvorní budova, ve které sídlí knihovna a účtárna Komory, byla postavena v r. 1995 a ačkoliv architektonicky je vysoce ceněna, uživatelský komfort není na patřičné úrovni. Do budovy zatéká, v létě je zde teplo, v zimě jsou značné tepelné ztráty. Proto již několik let plánujeme rekonstrukci této budovy, kdy by mělo podle zpracovaného projektu dojít i k rozšíření prostor.

Komora rovněž plánuje rekonstrukci školicích prostor v paláci Dunaj, když má dojít k posílení nevyhovující vzduchotechniky a zvýšení kapacity sociálního zařízení. Pokud s rekonstrukcí bude souhlasit vlastník budovy, mohla by proběhnout v době prázdnin.

Představenstvo se v současné době zabývá i investicí do IT techniky, neboť je nutné řešit vzájemné komunikační propojení Kaňkova paláce s palácem Dunaj a s pobočkou v Brně s cílem snížení nákladů na telekomunikační služby.

Komora hospodaří dále v souladu s usneseními sněmu se sociálním fondem a s fondem pro vzdělávání koncipientů. Rovněž hospodaření sociálního fondu podle předběžných výsledků skončilo podle očekávání, tedy beze ztrát. Pozitivně lze hodnotit i výsledky hospodaření regionů, pro jejichž činnost je uvolňováno každoročně 2,5 mil. Kč a za rok 2014 byla tato částka pro vzdělávací, kulturně-společenské a sportovní akce zcela vyčerpána.

K poslední úpravě výše příspěvku advokátů na činnost Komory došlo k 1. 1. 2005, kdy se příspěvek zvýšil ze 6 tisíc na 8 tisíc Kč ročně. Vzhledem k dosavadnímu vývoji a výsledkům hospodaření Komory není na pořadu dne úvaha o zvýšení příspěvku advokátů, a to i přes potřebu zvýšených výdajů na výše uvedené rekonstrukce. Aby k tomuto zvýšení nemuselo dojít, byla hospodářským a rozpočtovým výborem a dalšími orgány navržena některá opatření, která by měla vést ke zvýšení výnosů Komory bez nutnosti zvýšení příspěvku všech advokátů. Mezi tato opatření patří zvýšení paušálního poplatku kárného řízení (proč by na kárné řízení měli doplácet všichni advokáti), dále zvýšení poplatku za advokátní zkoušky (dosud poplatek za zkoušky nekryl náklady na zkoušky ani z poloviny), rozdělení výnosu ze zaplacených pokut v kárném řízení ve prospěch rozpočtu Komory. V souvislosti s projednávanými změnami ve vzdělávání koncipientů bude nutné se do budoucna zabývat i výší příspěvků do fondu vzdělávání advokátních koncipientů, neboť i tyto vzdělávání je dotováno z prostředků Komory, tedy z prostředků všech advokátů, včetně těch, kteří koncipienty nevychovávají.

JUDr. František Smejkal, člen představenstva a předseda hospodářského a rozpočtového výboru ČAK