oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Robert Krč: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou

autor: Doc. JUDr. MARTIN KOPECKÝ, CSc.
publikováno: 21.10.2013

Linde Praha, a.s., Praha 2013, 1272 stran, 1590 Kč.

Vysokoškolský učitel a dlouholetý člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže JUDr. Robert Krč, Ph.D., vydal v nakladatelství Linde v prvním vydání komentář k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. K výrazným změnám v zákoně o veřejných zakázkách aktuálně došlo tzv. transparentní novelou, přijatou zákonem č. 55/2012 Sb., která přinesla dle autora komentáře vzhledem ke svému rozsahu mnoho interpretačních nejasností pro samotné zadavatele veřejných zakázek. Publikace se snaží na tyto nejasnosti upozorňovat. Počet stran publikace svědčí o tom, že jde o velmi rozsáhlé dílo. Autor v něm spojil vlastní komentář k jednotlivým paragrafům s vybranou soudní judikaturou a rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), která mají vztah k těmto ustanovením.

Je třeba ocenit, že se autor neuchýlil k mechanickému přetištění judikatury, ale pokusil se z relevantních rozhodnutí přehledně zdůraznit vybrané části jejich rozhodnutí, které jsou z jeho pohledu podstatné. Možná stálo za úvahu výrazněji od sebe odlišit v partii „Judikatura a rozhodnutí ÚOHS“, která je řazena u vybraných paragrafů za vlastním autorským komentářem, skupinu rozhodnutí ÚOHS, judikaturu vnitrostátních soudů (zejména Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu) a rozhodnutí evropských soudů.

Autor se pokusil vyložit zákon o veřejných zakázkách na základě mnoha praktických zkušeností a poukázat na sporná místa právní úpravy. Kniha pomáhá i v orientaci čeho by se měli zadavatelé i dodavatelé mají v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek vyvarovat. Publikovaný komentář spolu s vybranou judikaturou může být inspirací při hledání přijatelného výkladu nejasných ustanovení, při zohlednění proporcionality oprávněných zájmů různých účastníků zadávacího procesu.

Knihu lze doporučit všem, kdo se na straně zadavatelů či dodavatelů podílejí zadávání veřejných zakázek, samozřejmě též advokátům, kteří v této právní oblasti poskytují právní služby.

Doc. JUDr. MARTIN KOPECKÝ, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Můžete objednat z d e