oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Rekonstrukce a konsolidace poradních orgánů ČAK

publikováno: 06.11.2017

Ve dnech 9. a 10. října 2017 se konala 2. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se mj. zabývalo i otázkou rekonstrukce a konsolidace poradních orgánů ČAK. Místopředseda ČAK Mgr Robert Němec, LL.M., k tomu uvádí:

Ačkoliv se schůze představenstva již konala, jednalo se v podstatě o první pracovní zasedání, neboť první schůze představenstva se konala bezprostředně po oznámení volebních výsledků na sněmu ČAK. Na první schůzi představenstva byl zvolen předseda a místopředsedové představenstva. Jedním z bodů jednání 2. schůze představenstva ČAK bylo rozdělení kompetencí. O rozdělení jednotlivých kompetencí můžete číst ZDE.

Předseda ČAK Vladimír Jirousek se ujal své předsednické role s energií sobě vlastní a když hovořím o dělení kompetencí, měl bych spíše hovořit o udělování úkolů. Všichni členové představenstva včetně náhradníků si odnesli ze zasedání představenstva úkoly, kdy ve většině případů jim bylo uloženo, aby v oblasti své činnosti připravili zpracování věcného a časového harmonogramu aktuálních úkolů Komory na úsecích a vymezení konkrétních úkolů pro období do 31. 12. 2018.

Sám předseda se ujal jednoho z velmi zásadních úkolů, a to připravit do příštího jednání představenstva návrh rekonstrukce a konsolidace výborů a sekcí. V této souvislosti by měl oslovit všechny předsedy výborů a sekcí ve smyslu předložení zprávy o činnosti atd. a návrh předloží k diskusi. V této souvislosti je vhodné připomenout, že poradními orgány České advokátní komory jsou podle § 41 odst. 2 zákona výbory, poradní orgány pro studijní a legislativní činnost a studijní a legislativní sekce. Kompletní přehled výborů a sekcí je k dispozici ZDE. V minulosti však bylo předmětem časté kritiky, že některé výbory a sekce nebyly příliš aktivní a dostatečně neplnily svoji roli poradních orgánů ČAK. Nově zvolené představenstvo si proto jako jeden z prvních cílů předsevzalo rekonstrukci a konsolidaci těchto poradních orgánů, tak aby se mohly aktivně zapojit do činnosti ČAK.

Z oblasti aktuální legislativy si dovolujeme upozornit advokátní veřejnost zejména na probíhající jednání o vypořádání připomínek k návrhu zákona o zpracování osobních údajů v souvislosti s přijetím nařízení GDPR. ČAK uplatnila zásadní připomínky zejména s ohledem na ochranu advokátního tajemství, kterou je nutno respektovat při kontrolní činnosti ÚOOŮ.