oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Regulace odměn advokátů podruhé

publikováno: 29.01.2019

Dne 14. a 15. ledna 2019 se konala 15. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se znovu zabývalo problematikou regulovaných odměn advokátů za sepis návrhu na povolení oddlužení. Člen představenstva a předseda sekce pro insolvenční právo JUDr. Michal Žižlavský k tomu uvádí:

Letos v lednu přijal parlament novelu insolvenčního zákona. Ta otevírá cestu k oddlužení širokému okruhu lidí.  

Co říkají statistiky 

Téma dluhů a oddlužení nabývá na významu s tím, jak se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými. Extrémní chudoba přináší nespokojenost a ohrožuje právní systém. Čím více lidí bude mít možnost legálně pracovat a směřovat ke statusu střední třídy, tím bezpečněji se můžeme cítit. Pomoci tomu můžeme i my, advokáti. 

Statistiky říkají, že přibližně 70 % návrhů na povolení oddlužení sepisují advokáti. Odhaduje se, že těchto návrhů bude po účinnosti novely více než 20 000 ročně. Každý advokát, který bude mít zájem věnovat se této agendě, bude mít možnost. Je ale nutné vyjasnit pochybnosti o parametrech regulace, která na advokáty dopadá. Jinak to nebude fungovat. Budou-li přetrvávat nejasnosti, advokáti, kteří by jinak návrhy sepisovali, je prostě sepisovat nebudou. Vytvoří se úzké hrdlo na vstupu do oddlužení a nové řešení se tím znehodnotí.  

Role advokátů v oddlužení 

Představenstvo se zabývalo problematikou regulace odměn advokátů za sepis návrhů na povolení oddlužení již loni v září. Předcházely tomu kroky předchozího vedení Ministerstva spravedlnosti, které iniciovalo kárná řízení s několika advokáty. Ti měli účtovat odměnu v rozporu se zákonem. Věcí se na základě požadavku Kontrolního oddělení ČAK zabývala Sekce pro insolvenční právo. Ta přijala výkladové stanovisko s analýzou, co zahrnuje, a co naopak nezahrnuje regulovaná cena. Podrobněji jsem o tom informoval v Bulletinu advokacie č. 10/2018. Na představenstvu jsme se dohodli, že se stanovisko bude komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti, a že je projednáme až poté, co se s ním důkladně seznámí všichni členové představenstva.

To se stalo. Představenstvo nyní na lednovém zasedání projednalo stanovisko sekce a vzalo je v plném rozsahu na vědomí jako doporučení poradního orgánu ČAK. Předseda Kontrolní rady JUDr. Jan Mikš ještě v této souvislosti připomenul rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. KSHK 15 INS 22499/2017-B-7 z 30. 8. 2018, které se týká náhrady nákladů řízení v oddlužení, a které potvrzuje správnost závěrů stanoviska insolvenční sekce. 

Zástupci ČAK JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. Jan Mikš a JUDr. Bohuslav Sedlatý projednali závěry představenstva se zástupci Ministerstva spravedlnosti. Odmítli přitom obavu, že stanovisko může napomáhat praktikám při obchodu s chudobou a že může ztížit boj proti vinklářům. Je tomu právě naopak. ČAK plně podporuje kroky ministerstva, směřující k postihu osob, které připravují návrhy na povolení oddlužení, aniž k tomu mají zákonnou licenci.  

Stanovisko České advokátní komory 

Když to shrnu, postoj ČAK je ten, že advokáti musejí respektovat cenovou regulaci v zákonem stanoveném rozsahu. To je však neomezuje v tom, aby před sepisem návrhu na povolení oddlužení, spolu s ním, anebo poté, co jej sepíší, poskytovali svým klientům jiné právní služby. Na ty cenová regulace nedopadá. Podrobnosti obsahuje stanovisko Sekce pro insolvenční právo, které je k dispozici na webu ČAK v sekci Komora, oddíl Výbory a sekce.