oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

První přeshraniční česko-slovenský online distanční kurz Rady Evropy k ochraně osobních údajů a práva na soukromí

publikováno: 18.01.2017

Přeshraniční kurz Rady Evropy „HELP in 28“ k ochraně osobních údajů a práva na soukromí, jehož účastníky jsou poprvé advokáti a advokátky ze dvou zemí zároveň, Česka a Slovenska, byl oficiálně zahájen dne 13. ledna 2017 v Brně v prostorách kanceláře Veřejné ochránkyně práv. Organizace zahajovacího semináře se ujal mezinárodní odbor České advokátní komory ve spolupráci se Slovenskou advokátskou komorou a Radou Evropy.

Kurz je aktuálně určen pro vybraných 15 českých a 15 slovenských advokátů. Advokáti absolvují od ledna do konce března 2017 tento online distanční kurz na webových stránkách Rady Evropy – programu „Help in 28“, poté složí závěrečný test, a pokud uspějí, obdrží od Rady Evropy certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Seminář zahájil místopředseda České advokátní komory, Petr Poledník, který přivítal přítomné účastníky a také paní Evu Pastranu, zástupkyni Rady Evropy. Slovensko zastupovala Michaela Chládeková z odboru mezinárodních vztahů Slovenské advokátní komory, která rovněž přivítala všechny zúčastněné a stejně jako její předřečník zdůraznila význam programu HELP Rady Evropy.

Dále v rámci semináře vystoupil Miroslav Chlípala, slovenský advokát a akademik, který představil problematiku ochrany osobních údajů z národní perspektivy, tj. národní zákonnou právní úpravu a sekundární legislativu Evropské unie ve slovenském a českém kontextu. Na jeho příspěvek pak navázal český advokát Jiří Novák, který bude zároveň české a slovenské účastníky provázet celým kurzem jako jeho tutor, a pohovořil o přehledu právní úpravy ochrany osobních údajů a práva na soukromí v mezinárodním právu a právu EU. V rámci své přednášky zmínil relevantní judikaturu, Listinu základních práv EU a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv.

V další fázi zahajovacího semináře došlo k představení všech účastníků kurzu. Advokáti a advokátky sdělili svá očekávání, které by měl tento kurz naplnit, a zároveň informovali o své angažovanosti v oblasti ochrany osobních údajů a práva na soukromí.

Zahajovací seminář pak svým technickým výkladem zakončila Eva Pastrana, která vysvětlila za pomoci praktické powerpointové prezentace a webových stránek Rady Evropy účastníkům, jakým způsobem bude distanční online kurz probíhat.

Tento distanční online kurz bude k dispozici posléze i široké odborné veřejnosti v českém jazyce po skončení výše uvedeného „pilotního“ kurzu na webových stránkách Rady Evropy. Již nyní je tento kurz k dispozici na jejích webových stránkách v jazyce anglickém. 

Internetová stránka Rady Evropy: https://go.coe.int/kuzIZ

Facebook: https://www.facebook.com/CoEHELP/posts/368498416843129

Twitter: https://twitter.com/CoEHELP/status/821008045387956224