oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Projekt MULTILAW

publikováno: 10.10.2017

Nabídka stáží v zemích EU pro začínající advokáty.

Česká advokátní komora se spolu s advokátními komorami z Francie, Španělska, Řecka, Polska, Rumunska a Litvy zapojila do projektu s názvem MULTILAW, jehož cílem je realizace výměnných stáží začínajících mladých advokátů v rámci zemí participujících advokátních komor. Advokáti tak budou mít možnost seznámit se s právním systémem dané země, chodem a prací advokátní kanceláře, navázat kontakty atd. Koordinátorem projektu je Evropská nadace advokátů (European Lawyers Foundation), projekt je pak z velké části spolufinancován Evropskou komisí.

Výměnné stáže budou vždy dvoutýdenní a budou probíhat od listopadu 2017 do dubna 2019, a to ve 4 obdobích – listopad 2017 - únor 2018, březen – červen 2018, září – prosinec 2018 a leden – duben 2019. Za Českou advokátní komoru se stáží bude moci zúčastnit 10 advokátů. Advokátům, kteří se stáže zúčastní, budou uhrazeny cestovní náklady do výše EUR 500, advokáti rovněž obdrží finanční příspěvek na ubytování a stravu ve výši EUR 100 / den (EUR 1400 / 2 týdny).

Stáže jsou určeny pro mladé, začínající advokáty s advokátní praxí max. 5 let. Podmínkou je rovněž znalost anglického jazyka, případně jazyka participující země.

Hostitelskými institucemi v partnerských zemích (Francie, Španělsko, Řecko, Polsko, Rumunsko, Litva) budou buď místní nebo národní advokátní komory nebo advokátní kanceláře, jedno místo nabídne rovněž Evropská nadace advokátů se sídlem v holandském Haagu.

Zájemci si mohou určit prioritní země, ve kterých by chtěli stáž uskutečnit, o místě stáže však definitivně rozhodne Evropská nadace advokátů dle aktuálních možností.

Česká advokátní komora v současné době přijímá přihlášky na první dvoutýdenní stáže, které proběhnou v období listopadu 2017 – února 2018. K přihlášce (k dispozici níže) je nutno přiložit životopis a motivační dopis (v anglickém jazyce).

Přihlášky zasílejte e-mailem pí. Lence Vobořilové na voborilova@cak.cz, a to nejpozději do pátku 27. října 2017.

Přihláška,

 

319kB