oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Projednávání zákona o lobbingu bylo přerušeno

publikováno: 07.03.2019

Jednání na Legislativní radě vlády se dnes jako host zúčastnil i místopředseda ČAK Robert Němec. Důležitým bodem jednání byl návrh zákona o lobbingu, k němuž se kriticky vyjádřil i sám zpravodaj LRV. Jeho kritika směřovala k neurčitosti a obtížné vymahatelnosti zákona, pokud by byl přijat v tomto znění.

Kritika zazněla právě i z úst místopředsedy ČAK Roberta Němce: „Česká advokátní komora (ČAK) jakožto samosprávná stavovská organizace vykonávající veřejnou správu na poli advokacie nemůže být vnímána jako lobbista, který z povahy věci zastupuje zájmy třetí osob. ČAK v rámci legislativního procesu nezastupuje zájmy třetích osob, ale uplatňuje připomínky nejen k právním předpisům, které upravují výkon advokacie (ZA), ale k celé řadě dalších právních předpisů, které výkon advokacie ovlivňují (OZ, OSŘ, TZ, TŘ atd.).“ 

V rozpravě vůbec převažovala negativní stanoviska členů LRV k návrhu zákona s ohledem na jeho neurčitost, potenciální nevymahatelnost a nepotřebnost. Zástupci předkladatele (ministerstva spravedlnosti) naopak zákonnou předlohu obhajovali a argumentovali její potřebností. 

Předseda LRV a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek nakonec navrhl přerušení projednávání návrhu zákona za účelem jeho dopracování a opětovného předložení k projednání LRV, což se nakonec také stalo. 

Odbor vnějších vztahů ČAK