oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Profesní komory společně k neoprávněnému výkonu činnosti

publikováno: 24.01.2017

Dne 24. ledna 2017 se uskutečnila společná tisková konference České advokátní komory, Komory veterinárních lékařů a České lékařské komory k aktuálním tématům.

Mezi hlavní témata patřil problém neoprávněného výkonu činnosti, který se negativně dotýká většiny profesních komor, a jeho správního postihu.  

Předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň uvedl, že v minulém roce bylo zaznamenáno 140 případů neoprávněného výkonu jen v oblasti advokacie (tzv. vinklaření), a je skutečně více než naléhavé tuto negativní skutečnost řešit. K této problematice vydali prezidenti profesních komor již začátkem prosince loňského roku společné prohlášení, v němžvarovali před množícími se případy neoprávněného výkonu povolání osobami, které se vydávají za odborníky, jimiž ale nejsou. 

Přítomní zástupci tří profesních komor zopakovali a zdůraznili, že profesní samosprávy dbají na řádnou kvalifikaci svých členů a dohlíží na kvalitu jimi poskytovaných služeb. Proto se znepokojením sledují případy, kdy orgány státní moci nepostupují důsledně proti osobám, které vykonávají neoprávněně činnosti vyhrazené pouze kvalifikovaným odborníkům, anebo matou veřejnost neetickou a klamavou reklamou.

Komory vyzvaly Vládu České republiky i regionální samosprávy, aby podpořily jejich aktivity, jejichž cílem je ochrana spotřebitele. Jako dobrý příklad takové podpory profesní komory vítají navrhovanou změnu regulace postihování neoprávněného výkonu činnosti coby správního deliktu, zpracovávanou v současné době Ministerstvem spravedlnosti pro právnické profese (advokáti, notáři, exekutoři). Pokud se tato úprava v praxi ukáže být efektivní, vyzývají profesní komory další příslušná ministerstva, aby obdobná úprava správního postihu „vinklaření“ proběhla v brzké době také u profesí v gesci ostatních komor.

Odbor vnějších vztahů ČAK

Foto: Barbora Petráčková