oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Příprava nové dráhy na letišti V. Havla v Praze – Ruzyni může pokračovat

publikováno: 22.11.2018

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost některých pražských městských částí přiléhajících k ruzyňskému mezinárodnímu letišti a několika dalších fyzických osob a organizací proti rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byl zamítnut jejich návrh na zrušení aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, kterou se vymezila zamýšlená třetí vzletová a přistávací dráha na tomto letišti.

To má zatím dvě dráhy – hlavní ve směru zhruba od jihozápadu k severovýchodu, vedlejší zhruba od severozápadu k jihovýchodu. Obě dráhy na sebe navazují tak, že vytvářejí pomyslné zešikmené a poněkud asymetrické písmeno T. Zamýšlená třetí dráha by měla vést paralelně se stávající hlavní drahou probíhající v jihozápadně-severovýchodním směru, a to jižně od stávající dráhy, tedy směrem do centra hlavního města Prahy. Stávající terminály letiště by měly být mezi oběma paralelně umístěnými drahami.

Navrhovatelé vytýkali zamýšlené nové dráze zejména to, že bude nadměrně zatěžovat životní prostředí v jejich okolí. Obávali se především hluku. Měli za to, že alternativou vybudování mělo být lepší uspořádání provozu na stávajících drahách. Vedle toho vytýkali procesu aktualizace zásad územního rozvoje celou řadu jednotlivých dílčích procesních pochybení.

Městský soud v Praze jejich výhrady zamítl a totéž učinil i Nejvyšší správní soud. V rozsáhlém více než sedmdesátistránkovém rozsudku podrobně vypořádal jednotlivé kasační námitky navrhovatelů. Zdůraznil především, že záměr vybudovat novou dráhu je rozumným řešením vycházejícím z důkladně provedených odhadů budoucího nárůstu počtu cestujících využívajících letiště Václava Havla. Alternativa, které se domáhali navrhovatelé, tedy zvýšení frekvence vzletů a přistání na stávajících drahách a lepší organizace jejich využití, neřeší dostatečně předpokládané provozní potřeby.

Nejvyšší správní soud připustil, že existence letiště znamená pro obyvatele žijící v jeho okolí nikoli bezvýznamnou zátěž.

Soudce zpravodaj Karel Šimka k tomu uvedl: „Jak setrvale říkáme v našich rozsudcích týkajících se územního plánování, nikdy není možné zajistit rozvoj ku prospěchu všech za současné záruky dosavadních standardů života pro všechny, kterých se územní plány týkají.
V procesu územního plánování dochází k vážení řady zájmů soukromých i veřejných a výsledkem pak musí být rozhodnutí o upřednostnění některých zájmů před jinými.“
 Dodal, že rozhodnutí o rozložení zátěže v rámci určitého území je v podstatných ohledech politickou otázkou a že soudní moc má být v zásazích do územního plánování zdrženlivá. „Máme kontrolovat, zda se politika nedopouští excesů a svévole a zda zátěž nedopadá na některé jednotlivce nepřiměřeně. Ale uvnitř těchto mantinelů musí rozhodovat politici,“ dodal Šimka.

Informace k rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2018, ve věci sp.zn. 2 As 81/2016.

Zdroj: NSS