oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Při Ministerstvu spravedlnosti vznikla Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

autor: Veronika Ryšávková
publikováno: 24.12.2012

Podílet se na co nejhladším uvedení nového kodexu v život by měla nově vzniklá Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL) při Ministerstvu spravedlnosti.

Expertní část Komise se skládá ze čtyř desítek členů. Vedle rekodifikačního týmu,  tedy autorů nové „soukromoprávní trilogie“, patří do KANCLu také šéfové právnických stavovských komor, významní soudci, akademici, zástupci státní správy či autoři chystaných komentářů. Toto těleso, které je zároveň poradním orgánem ministra spravedlnosti, má řadu rolí. „V poslední době pro nás byla klíčová hlavně stanoviska k doprovodné legislativě, u které nyní vypořádáváme připomínky a do konce roku ji budeme expedovat na vládu,“ říká náměstek legislativní sekce Ministerstva spravedlnosti František Korbel. KANCL se také vyjadřuje k aktuálním výkladovým otázkám a aplikační praxi, přijímá výkladová stanoviska či doporučení Ministerstvu spravedlnosti k problematice, která se dotýká nového soukromého práva.

Součástí projektu KANCL je také interní tým ministerstva, který se věnuje přípravě výkladových stanovisek k dílčím otázkám, týkajících se jak nové právní úpravy občanského zákoníku, tak navazujících legislativních změn v dalších právních předpisech. „Rozpočet Ministerstva spravedlnosti je dlouhodobě poddimenzovaný, proto jsme rádi, že se nám na tyto aktivity podařilo zajistit peníze z evropského operačního programu,“ dodává Korbel.

Evropské peníze pokryjí i část osvětové kampaně k novému soukromému právu. Ta je v první fázi cílená hlavně na zaměstnance veřejné správy, kteří se musí s rekodifikací seznámit s předstihem, aby uměli občanům pomoci při řešení jejich životních situací. Ministerstvo pro ně spolu s KANCLem připravuje osm tematických brožur, vysvětlujících jednotlivé části rekodifikace (obecná část občanského zákoníku, rodinné právo, dědictví, věcná práva, závazky, náhrada škody, obchodní korporace a mezinárodní právo soukromé).

Nové budou i webové stránky. Ty představí nejzásadnější změny, které jsou s rekodifikací soukromého práva spojeny a budou informovat o klíčových aktualitách a událostech v této oblasti. Formou otázek a odpovědí společně s názornými příklady z praxe bude veřejnosti představeno, co konkrétně se mění. Součástí webu bude i rozhraní, kde bude moci odborná i laická veřejnost klást své dotazy a ptát se na výkladové nejasnosti.