oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Prezident stvrdil změnu v odvodu DPH u služeb advokátů

publikováno: 05.12.2018

Advokátům se v případech, kdy je klientům ustanovují soudy, změní u dlouhých řízení termín pro odvod daně z přidané hodnoty (DPH). Prezident Miloš Zeman dnes podepsal poslaneckou novelu, podle níž se bude za okamžik zdanitelného plnění považovat zpravidla den úhrady odměny, jako tomu bylo v minulosti. Předloha se bude vztahovat i na další služby poskytované ex offo.

Od loňského července pro odvod DPH obecně platí, že se plnění služby, které trvá déle než rok, považuje za uskutečněné vždy k poslednímu dni každého kalendářního roku po roce, kdy započalo. Pro advokáty to ve vleklých řízeních podle předkladatelů znamená, že musejí DPH odvést dřív, než za službu dostanou od státu odměnu. Nárok na odměnu mají potom, co práci pro klienta dokončí.

"Tato situace se jeví jako neúnosná zejména v případě dlouhotrvajících náročných trestních obhajob, kdy ustanovenému obhájci je odměna hrazena až s několikaletým zpožděním," napsali Marek Benda (ODS), Jan Chvojka (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO) v důvodové zprávě. Obhájci tak podle nich prakticky úvěrují stát.

„Schválená novela zákona o dani z přidané hodnoty přináší požadovanou změnu pro advokáty, kteří poskytují právní služby déle než 12 měsíců, pokud jsou tyto služby poskytovány na základě zákona nebo na základě orgánu veřejné moci a pokud odměnu za tuto službu hradí stát. Typicky půjde o obhájce ex offo, může jít též o opatrovníky apod. Novela však nevyřešila problém insolvenčních správců. Jejich odměnu sice rovněž určuje soud, tedy orgán veřejné moci, nejde však o případ, že by odměnu hradil stát. Insolvenční správci by tak měli vždy s odstupem nejméně 12 měsíců svou odměnu vyúčtovat a odvést DPH, bezproblémovost takového postupu však vyžaduje též vstřícnost ze strany soudů,“ dodala k poslanecké novele členka představenstva ČAK JUDr. Monika Novotná, která se problematikou daní a finančním právem dlouhodobě zabývá.

(ČTK + red. BA)