oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Představitelé francouzské advokacie navštívili ČAK a přivezli s sebou svůj model online platformy pro advokáty

publikováno: 16.06.2017

Moderní informační technologie, digitalizace, on-line aplikace – to jsou nová témata pro Českou advokátní komoru, protože advokacie se stejně jako mnoho dalších oborů snaží v poslední době přizpůsobit novým technologiím a být online. Zástupci Komory se proto nechali inspirovat u francouzských kolegů a tři z nich přijeli 13. června 2017 na plánovanou návštěvu Prahy, aby ji vedení ČAK a zástupcům jejích orgánu představili.

„Naše země jsou si velmi blízké, proto jsme přijeli, abychom vám, a hlavně vašim advokátům, pomohli otevřít cestu do online světa. Přece jenom jsme trochu dál, s elektronickou platformou jsme začali již v roce 2005 a od té doby ji stále zdokonalujeme. O tom, že je klienty čím dál tím vyhledávanější, svědčí i to, že denně se v této virtuální advokátní kanceláři uskuteční 9 tisíc návštěv,“ uvedl u příležitosti představení online platformy francouzských advokátů, Patrick Le Donne, bývalý předseda advokátní komory v Nice.

Národní rada francouzských advokátních komor (CNB) provozuje dvě platformy – pro klienty a advokáty. V části zaměřené na klienty si žadatel o právní službu může vyhledat advokáta podle místa, kde působí a také specializace, kterou se zabývá, ale například i jazykových znalostí, nebo podle tarifu, který si účtuje. Může jej oslovit se žádostí o schůzku, požádat o telefonickou konzultaci, jednoduchý nebo složitější rozbor. U jednotlivých služeb pak přesně zjistí, za kolik je vybraný advokát poskytuje. Tuto jednorázovou odměnu si advokát zvolí předem a na portálu ji veřejně prezentuje. On-line portál, poté co si klient zvolí příslušnou službu u konkrétního advokáta, zprostředkuje také platbu od klienta advokátovi. Systém, tedy i adresář advokátů, se každý den aktualizuje, takže v něm jsou zahrnuti pouze ti, kteří svoji činnost opravdu vykonávají.

Druhá platforma poskytuje další služby advokátům. „Umožňuje například provádět elektronické podpisy dokumentů, obsahuje chatovací službu, kontakty na kolegy, videokonferenční aplikaci pro komunikaci mezi advokáty navzájem a také mezi advokáty a klienty v návaznosti na výše popsanou on-line právní službu. Dalšími možnostmi jsou cloudová úložiště, emailová služba, vedení kalendáře apod. Tyto služby, necelé dva roky od jejich spuštění, využívá téměř 11 0000 advokátů. Systém navíc umožňuje, aby advokát svá uložená data šifroval, a tak je chránil,“ doplnil specialista projektu online platformy Vivian Froidevaux.

Samozřejmostí online platformy je právě ochrana a zajištění důvěrnosti a bezpečnosti informací, s nimiž klienti a advokáti pracují, což klade vysoké nároky na zabezpečení sítě. „Ochrana dat splňuje nejvyšší mezinárodní standardy a je zajištěna přes jednu jedinou vstupní stránku sofistikovaným nástrojem – identifikátorem advokáta přes USB s heslem. Pokud platforma identifikuje advokáta, vydá mu certifikát. Teprve díky němu se uživatel může napojit na služby, které potřebuje. Nemůže se tedy stát, že by nezvaní advokáti v tomto „revíru pytlačili“, doplňuje autor celého projektu Marc Jobert.  Díky tomu je tedy zcela eliminováno nežádoucí poskytování právních služeb jinými subjekty, tzv. vinklaření, bez náležitého oprávnění a bez možné kontroly kvality, která postihuje českou advokacii čím dál častěji. 

Trend evropských advokacií jednoznačně směřuje k online právním službám, takže úkolem ČAK je vytvořit advokátům takové podmínky a technické prostředí, aby mohli moderní nástroje aktivně využívat.  

„Jsme rádi, že jsme mohli získat základní informace, které Komora potřebuje, aby také mohla začít online platformu stavět. Naše spolupráce při modernizaci advokátní profese bude určitě pokračovat,“ uzavřel schůzku s francouzskými specialisty a praktickou ukázku jejich platformy předseda představenstva ČAK Martin Vychopeň a jako poděkování předal zástupcům francouzské advokacie talár českých advokátů, který bude spolu s taláry z dalších zemí součástí výstavy, jež se uskuteční u příležitosti říjnové mezinárodní konference právníků v Bordeaux, na jejímž programu budou mimo jiné samozřejmě i digitální technologie.  

 

PhDr. Dagmar Koutská
Foto: Mgr. Barbora Petráčková