oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek podal podnět k zahájení kárného řízení se soudcem v kauze česko-íránského podnikatele S. A. Zadeha

publikováno: 01.06.2018

Česká advokátní komora podala ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi prostřednictvím svého předsedy JUDr. Vladimíra Jirouska podnět k zahájení kárného řízení se soudcem Městského soudu v Brně Mgr. Michalem Kabelíkem.

Podnět k zahájení řízení se soudcem podaný předsedou ČAK je zcela výjimečnou záležitostí a nemá v posledních letech obdoby. V probíhajícím soudním řízení totiž došlo podle názoru ČAK k tak flagrantnímu a závažnému porušení práva na obhajobu klienta a porušení práva na ochranu důvěrné komunikace mezi klientem a jeho obhájcem, stejně jako k porušení práva na nerušený soukromý a rodinný život, že tomu nelze nečinně přihlížet a nereagovat.

„Výbor pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů a představenstvo ČAK se danou kauzou podrobně zabývaly a jednomyslně dospěly k závěru, že nelze jinak, než vůči soudci Mgr. Michalu Kabelíkovi podat k rukám ministra spravedlnosti podnět k zahájení kárného řízení. Podnět s obsáhlým odůvodněním jsem podepsal 31. května 2018,“ uvedl předseda představenstva ČAK JUDr. Vladimír Jirousek.

Kárné provinění podle názoru ČAK spočívá zejména v tom, že Mgr. Kabelík jako předseda senátu Městského soudu v Brně v trestní věci vedené proti obžalovanému MUDr. Zadehovi předal ke znaleckému zkoumání osobní mobilní zařízení MUDr. Zadeha. Znalecký úkol pak vymezil způsobem, který umožňoval seznámit se s e-mailovou komunikací MUDr. Zadeha a jeho obhájci, stejně jako s materiály obhajoby, a seznámit se s dokumenty ryze soukromé povahy, které nesouvisejí s trestním řízením. To vše musel činit s vědomím, že důvěrná komunikace mezi klientem a jeho obhájcem, tedy e-mailová komunikace MUDr. Zadeha s jeho obhájci podléhá ochraně podle §88 trestního řádu, čímž ohrozil důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů.

Hlavní pochybení soudce Mgr. Kabelíka spočívá v tom, jakým způsobem naložil se záznamy komunikace obžalovaného s obhajobou, důvěrnými dokumenty obhajoby a s dokumenty ryze soukromé povahy, které nemají s trestním řízením žádnou souvislost, tedy, že je založil do trestního spisu a rozdal účastníkům řízení. Vážným způsobem oslabil, tedy přesněji znehodnotil, účinnou obhajobu vedenou obhájci MUDr. Zadeha, čímž došlo k porušení rovnosti stran v řízení, práva na obhajobu a popření zásad spravedlivého procesu. Pochybení soudce shledává Komora jako velmi závažné, nedůstojné, nepochopitelné a zásadně nepřijatelné.

Jde zjevně o zcela výjimečný případ, ať již rozsahem zásahů do základních práv obžalovaného, tak intenzitou flagrantního a s největší pravděpodobností vědomého porušení důvěrnosti vztahu mezi obhájcem a klientem, to vše navíc za situace, kdy je nejvyššími evropskými soudními autoritami aktuálně a opakovaně zdůrazňována nedotknutelnost uvedeného vztahu.

Jedna věc je přitom řešení konkrétního případu, druhou pak akutní nutnost takové jednoznačné legislativní úpravy důvěrnosti předmětného vztahu, jež by obecně vylučovala, byť jen úvahy o podobných atacích, jež znemožňují standardní způsob obhajoby, na kterou má v civilizovaném systému každý obviněný či obžalovaný nezadatelné právo. Komora celou věc považuje za absolutně zásadní a vstup do řízení před Ústavním soudem citlivě zváží,“ dodal JUDr. Jirousek.

Není to ovšem poprvé, kdy se ČAK vyslovuje k postupu orgánů v kauzách MUDr. Zadeha. V únoru 2017 se společně s Unií obhájců ČR ostře postavila proti odposlechům obviněného s jeho obhájci, které byly v rámci jeho trestní věci rovněž zařazeny do trestního spisu místo toho, aby byly neprodleně smazány. I tehdejší postup orgánů činných v trestním řízení považovala Komora za zcela bezprecedentní zásah do základních lidských práv osob na našem území a požadovala vyšetření této záležitosti a vyvození důsledků ze zjištěných pochybení. Věcí se nakonec Nejvyšší státní zastupitelství zabývalo a zjistilo vážná pochybení při nakládání policie s odposlechy i pochybení dozorového státního zástupce u vazebního řízení se MUDr. Zadehem.

ČAK obvykle do probíhajících kauz nijak nezasahuje, a pokud ano, tak pouze tehdy, má-li problém zásadní význam pro řešení obecných otázek obhajoby, nebo je-li bezprostředně ohrožen výkon základních lidských práv. A to se v tomto případě opětovně stalo.

PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí ČAK