oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právník roku 2012

autor: Redakce BA
publikováno: 31.01.2013

Společnost EPRAVO.CZ a Česká advokátní komora uspořádaly již 8. ročník soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer, při kterém jedenáct právníků z různých oblastí práva převzalo titul Právník roku 2012 a skleněnou plastiku se sv. Yvem, se uskutečnil dne 25. ledna 2013 v pražském TOP Hotelu. Sv. Yvo je patronem soudců, advokátů, notářů, farářů, soustružníků, chudých, opuštěných dětí a sirotků a také Bretaně, kde se roku 1253 narodil. Vystudoval teologii a práva v Paříži a stal se advokátem chudých a utiskovaných. Žil asketicky a s touhou po svatosti.

Právník roku 2012                         

Tiskový materiál, 25. ledna 2013

Obsah:

1.          Právník roku 2012

             1.1        Základní informace

             1.2        Kategorie

             1.3        Porota

             1.4        Výsledky

2.          Vítězové

3.          Organizátoři soutěže

              3.1        EPRAVO.CZ

              3.2        Česká advokátní komora

 

1.1  Základní informace

Soutěž Právník roku pořádaly již po osmé společnost epravo.cz a Česká advokátní komora. Záštitu nad soutěží letos převzal už podruhé předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas a tradičně i Ministerstvo spravedlnosti ČR. Oceněni byli nejlepší představitelé českého práva, a to v rámci různých kategorií. Vítěze vybrala osmičlenná odborná porota, která se rozhodovala na základě nominací, zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. Nominováno bylo celkem 217 právníků.

V průběhu večer byl už jako tradičně předán charitativní šek. Tentokrát ho ve výši sto tisíc korun poskytla Nadaci Terezy Maxové dětem advokátní kancelář PRK Partners.

1.2  Kategorie

Pro soutěžní ročník 2012 společnosti epravo.cz a Česká advokátní komora stanovily celkem jedenáct soutěžních kategorií: občanské právo, trestní právo, obchodní právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví, právo informačních technologií, insolvenční právo, občanská a lidská práva a právo ústavní, kategorie pro bono, talent roku a právnická síň slávy.

„ V letošním ročníku nominovala odborná veřejnost celkem 217 osobností českého práva. Oproti roku 2011 je to nárůst o 4,4 procenta,“ uvedl Miroslav Chochola, zakladatel soutěže, předseda představenstva společnosti epravo.cz a člen odborné poroty.

V rámci kategorie Talent roku jsou oceňováni tři mladí právníci do 33 let. Porota hodnotí jejich autentické písemné odborné či literární práce. Vítězové této kategorie získávají finanční odměnu od České advokátní komory, Notářské a Exekutorské komory a Unie podnikových právníků. „ Ani letos jsme nevynechali ocenění mladých, začínajících kolegů. Snažíme se je vést ke zvyšování kvalifikace, odbornému růstu a k pravidelnému publikování. A to i příjemnou finanční odměnou,“ dodal Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory.  

Kategorie pro bono je ocenění za advokátem bezplatně poskytované právní služby potřebným. Tato kategorie byla do soutěže zařazena poprvé v roce 2009.

Do Právnické síně slávy se vstupuje za celoživotní přínos českému právu. „Je to nejvyšší pocta, kterou odborná právnická veřejnost může udělit výjimečné osobnosti práva ze svého středu,“ říká k tomu ocenění Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory.

1.3  Porota

O vítězích soutěže Právník roku 2012 rozhodovalo celkem osm porotců.

V čele odborné poroty byl stejně jako v předchozích letech JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory.

Dalšími členy poroty byli:

 

1.4  Výsledky

Právník   roku 2012

Soutěžní   kategorie

Právníci   roku

Občanské   právo (hmotné, procesní)

JUDr.   Jaroslav Svejkovský

advokát   – zakládající partner advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková a spol.

Trestní   právo (hmotné, procesní)

Mgr.   Vladimír Jan

státní zástupce, Krajské   státní zastupitelství Ústí nad Labem

Obchodní právo

doc. JUDr. Bohumil Havel,   Ph. D.

spolupracující advokát, advokátní   kancelář PRK Partners, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR

Pracovní   právo

JUDr. Antonín Havlík, Ph. D.

právník – expert pro   oblast pracovního práva, Česká pojišťovna, a. s., rozhodce kolektivních sporů

Právo   duševního vlastnictví

Ing.,   prom. práv. Karel Čada, Ph. D.

právník   – specialista, advokátní kancelář Čermák a spol.

Právo   informačních technologií

JUDr.   Martin Maisner, Ph. D.

advokát   – zakládající partner, advokátní kancelář ROWAN  LEGAL

Insolvenční   právo

 

JUDr.   Zdeněk Krčmář

soudce,   předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Občanská   a lidská práva a právo ústavní

 

JUDr.   Eliška Wagnerová, Ph. D.

bývalá   soudkyně, místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, nyní senátorka Senátu   Parlamentu ČR

Kategorie se zvláštními kritérii

 

Pro   bono

Mgr.   Jaroslav Baier

advokátní   koncipient, advokátní kancelář Allen & Overy (Czech Republic) LLP,   organizační složka

Talent roku (pro mladé začínající právníky do 33   let věku)

 

1.   místo: JUDr. Jakub Morávek

advokátní   koncipient, advokátní kancelář FELIX A SPOL., interní doktorand PF UK

2. místo: Mgr. Adam Brychta

advokátní   koncipient, advokátní kancelář JUDr. Jiří Matzner, Ph. D.

3. místo: Mgr. Ivan Houfek, Ph.D.

advokát,   advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges

Právnická   síň slávy (za výjimečný celoživotní přínos právu)

doc. JUDr. Ivana Štenglová  

do konce roku 2012   soudkyně, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR,

nyní vysokoškolská   pedagožka

 

Výsledky ankety Právník roku 2012 budou k dispozici na internetových stránkách www.epravo.cz, www.pravnikroku.cz a www.cak.cz.

2.   Vítězové

OBČANSKÉ PRÁVO

JUDr. Jaroslav Svejkovský

advokát – zakládající partner advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková a spol. 

„ Překvapení a radost, překvapení o to větší, neboť mi nebyla ani oznamována nominace. Radost i nad tím, že byla oceněná nejen moje práce, ale i práce mých kolegyň a kolegů v souvislosti se zpracováním publikace u Nakladatelství C.H.Beck – „Srovnání nové a současné úpravy občanského práva“, a také i závazek ve vztahu k občanskému právu, neboť ocenění je uděleno za rok, kdy občanský zákoník byl schválen, resp. začala plynout legisvakanční lhůta, je předáváno v době, kdy vrcholí přípravy na aplikaci nové civilní legislativy.  A pokud jsem zvítězil za rok 2012 v této kategorii, je to potěšující o to víc, že v tom roce občanské právo končí s dualizmem, a je sjednoceno v nejširším slova smyslu do jednoho kodexu.“

Jaroslav Svejkovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako advokát se sídlem kanceláří v Plzni a v Praze. Je členem Kontrolní rady České advokátní komory, členem Legislativní rady vlády a členem Rekodifikační komise pro přípravu nového občanského zákoníku, nyní členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. Jako spoluautor je podepsán pod publikací „Komentář zákona o obecně prospěšných společnostech“ a je vedoucí autorského kolektivu publikací „Nový občanský zákoník – Srovnání nové a současné úpravy občanského práva“ a „Komentář zákona o advokacii“. V advokátní praxi se Jaroslav Svejkovský věnuje poskytování právních služeb právě v oblasti občanského práva, a to v nejširším smyslu, zahrnujíce jak samotné občanské právo, tak obchodní právo

TRESTNÍ PRÁVO

Mgr. Vladimír Jan

státní zástupce, Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem

Po představení volajícího mi nejprve proběhlo hlavou, jaký problém asi budu s touto institucí řešit. O nominaci v soutěži jsem neměl nejmenší tušení, chvíli mi proto trvalo, než jsem si uvědomil, jaké jsem získal ocenění, raději jsem se i zeptal, zda se nejedná o omyl a čím jsem si to zasloužil. Velice si udělené ceny vážím a chápu ji jako ocenění práce státního zástupce v první linii, pouze si říkám, že takové ocenění by si jistě zasloužila i řada mých kolegů, se kterými bych se rád o toto ocenění podělil, stejně jako i s mnoha kolegy z řad Policie ČR, bez jejichž práce by byly dosažené výsledky nemyslitelné.“  

Vladimír Jan nastoupil po absolvování Právnické fakulty Karlovy univerzity jako právní čekatel u Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, čekatelskou praxi vykonával rovněž u Okresního státního zastupitelství v Děčíně. Po složení státní zkoušky byl jmenován státním zástupcem tohoto zastupitelství. V roce 2005 se po absolvování stáže stal státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, kde se specializuje na násilnou a organizovanou trestnou činnost, včetně trestné činnosti korupčního charakteru. V říjnu 2011 absolvoval na základě pozvání Institute of International Legal Studies, Newport, a Velvyslanectví USA v Praze studijní pobyt v USA, zaměřený na poznání systému boje proti korupci v této zemi.

OBCHODNÍ PRÁVO

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph. D.

spolupracující advokát, advokátní kancelář PRK Partners, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR 

„ Ocenění si vážím, beru ho ale jako ocenění těch nemnoha, kteří se společně mnou aktivně podíleli na rekodifikaci obchodního práva.“

Bohumil Havel získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2010 se habilitoval v oboru obchodní právo. Do roku 2010 působil na ZČU jako odborný asistent na katedře obchodního práva v oboru soukromé právo se zaměřením na obchodní a úpadkové právo. V letech 2001 až 2012 se jako externí spolupracovník Ministerstva spravedlnosti České republiky podílel na tvorbě nového zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů. Působí jako spolupracující advokát advokátní kanceláře PRK Partners a jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

PRACOVNÍ PRÁVO

JUDr. Antonín Havlík, Ph. D.

právník – expert pro oblast pracovního práva, Česká pojišťovna, a. s., rozhodce kolektivních sporů 

Z ceny mám velkou radost a děkuji všem, kteří se o její udělení zasloužili. Právníci nemají privilegium těšit se pohledem na honosné stavby dokládající smysluplnost jejich práce. Tak je tomu v případě architektů, stavitelů mostů a jiných „pomníků“. Nám zbývá pouze vděčnost našich klientů a ocenění odborné veřejnosti. Řekl jsem nepatřičně „pouze“ - je to však velmi mnoho, obvykle daleko více, než pohled na železo a cement. Ve chvílích jako dnes si to uvědomuji zvláště silně.“

Antonín Havlík vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné době působí jako „právník expert“ pro pracovní právo centrály České pojišťovny a.s. Věnuje se také aktivně přednáškové a publikační činnosti. Je rozhodcem kolektivních sporů a byl členem odborné skupiny MPSV ČR pro přípravu věcné novely zákoníku práce. Působí v Asociaci pro kolektivní vyjednávání a pracovní vztahy a je vedoucím pracovněprávní sekce Unie podnikových právníků – koordinátor neformální sítě zájemců o pracovní právo z unie podnikových právníků i mimo ni. 

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ing., prom. práv. Karel Čada, Ph.D.

právník – specialista, advokátní kancelář Čermák a spol.

 „S potěšením jsem přijal zprávu o tom, že jsem jedním z nominovaných v soutěži „Právník roku“ 2012 v kategorii Právo duševního vlastnictví. Současně jsem si velice dobře vědom toho, že se v takových případech vesměs jedná o souběh nejrůznějších náhod a příležitostí, plynoucích z toho, že se nacházíte ve správnou dobu na správném místě. Já jsem ve svém profesním životě štěstí měl. Musím proto při této příležitosti poděkovat všem svým zaměstnavatelům, že měli pro mne pochopení a poskytovali mi možnost pracovat na náročných a profesně zajímavých úkolech.“ 

Karel Čada je absolventem Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze, Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvoval studijní pobyt na JAICA (Tokio – Průmyslově právní ochrana) a studijní pobyt v rámci International visitor program (Washington – Ochrana intelektuálního vlastnictví). Vedl českou delegaci na diplomatických konferencích o ochraně průmyslového vlastnictví, na Řídících orgánech Světové organizace duševního vlastnictví na Správní radě Evropské patentové organizace a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Pracoval ve společnosti Teplotechna jako vedoucí patentového oddělení, ve Federálním úřadě pro vynálezy  a Úřadu průmyslového vlastnictví jako náměstek předsedy a předseda úřadu. Nyní pracuje v Advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Je soudním znalcem pro základní obor patenty a vynálezy od roku 1981. Je členem Inženýrské akademie České republiky. Je autorem několika publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze o.p.s a Vysoké škole ekonomické v Praze.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

JUDr. Martin Maisner, Ph. D.

advokát – zakládající partner, advokátní kancelář ROWAN  LEGAL

„ Ocenění vaší práce ze strany odborné veřejnosti vždy potěší. Vzhledem k tomu, že o udělení tohoto ocenění rozhoduje komise z různých oblastí práva a nikoli nějaký komerční subjekt na základě placené inzerce, je toto hodnocení poměrně objektivní, a proto prestižní. Beru to nejen jako osobní poctu, ale popravdě řečeno i jako rekognici poměrně nového a pro řadu kolegů poněkud kuriozního právního odvětví.“

Martin Maisner absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Akadémii policajného zboru SR. Hovoří plynně česky, anglicky, rusky a slovensky. Je řádným členem České advokátní komory,  Slovenské advokátní komory, Mezinárodní advokátní komory (International Bar Association), řady mezinárodních asociací a organizací a  správních rad několika vysokých škol; přednáší obchodní právo na PF ZČÚ v Plzni a na PEVŠ v Bratislavě. Specializuje se na právo informačních technologií ochranu dat a informací, kybernetickou bezpečnost, alternativní řešení sporů a rozhodčí řízení (vnitrostátní i mezinárodní). Od roku 2003 působí jako rozhodce a rozhodoval řadu mezinárodních sporů. Hojně také publikuje.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

JUDr. Zdeněk Krčmář

soudce, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR 

„ Chci poděkovat za udělené ocenění, jehož si velmi vážím a které vnímám jako závazek i jako výzvu pro svou další práci na poli insolvenčního práva. Podle jednoho z Murphyho zákonů lze pokrok v právu měřit počtem přibývajících výjimek z dosud platných zákonů, přičemž současně platí, že každý nový zákon s sebou nese nové právní nedostatky.  Za sebe vám mohu jen slíbit, že se při svých aktivitách budu i v budoucnu co nejvíce snažit o to, aby při takto chápaném a v naší zemi hojně šířeném pojetí právního pokroku alespoň v oblasti úpadkového práva neplatilo, že logika je systematická metoda, jak dospívat k nesprávným závěrům s co největší sebejistotou.“

Zdeněk Krčmář je absolvent Právnické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykovy University) v Brně. Působil jako justiční čekatel Krajského soudu v Ostravě, poté jako předseda senátu občanskoprávního úseku Okresního soudu v Ostravě se specializací na občanskoprávní spory, obchodní spory a správní soudnictví. Na ostravském krajském soudu se pak specializoval na odvolací agendu v obchodních věcech, včetně věcí obchodního rejstříku, konkursní a vyrovnací řízení (v prvním stupni). Od roku 1996 je soudcem Nejvyššího soudu České republiky se specializací na občanskoprávní spory se zaměřením na procesní problematiku, obchodní věci se zvláštním zaměřením na věci konkursu a vyrovnání. Byl aktivní i na mezinárodním poli, například jako expert Rady Evropy pro posouzení připravované rekodifikace občanského soudního řádu Federace Bosny a Hercegoviny. Zdeněk Krčmář se také věnuje lektorské, publikační a poradní činnosti. Je členem stálé expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo - stálého poradního orgánu Ministerstva spravedlnosti ČR v oblasti insolvenčního práva.

OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVO ÚSTAVNÍ

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

bývalá soudkyně, místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, nyní senátorka Senátu Parlamentu ČR

 „Ocenění mě samozřejmě těší. Potěšení však poněkud kalí skutečnost, že se nedostalo osobnostem, které by si je nesporně zasloužily a které již nejsou mezi námi. Na mysli mám ústavní soudce V. Klokočku, A. Procházku a V. Čermáka např. Ocenění svým způsobem přijímám i za ně, neboť spolu s nimi jsem si formovala své názory a pohledy na ústavní právo.“

Eliška Wagnerová absolvovala studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala krátce jako podniková právnička, poté jako advokátka. V roce 1982 odešla do exilu. Ve Spolkové republice Německo pracovala jako žurnalistka a poradkyně a znalkyně pro československé právo. Po čtyřletém pobytu v Kanadě se v roce 1993 vrátila do České republiky a začala pracovat jako asistentka předsedy Ústavního soudu. Přednášela ústavní srovnávací právo na PF UP v Olomouci a poté na FSS MU v Brně. V roce 1996 byla jmenována soudkyní Nejvyššího soudu, o dva roky později pak jeho předsedkyní. 20. března 2002 ji Václav Havel jmenoval soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu; funkční období jí vypršelo 20. března 2012. Byla členkou Legislativní rady vlády. Byla také náhradní členkou Benátské komise, poradního orgánu Rady Evropy, členkou vědeckých rad řady vysokých škol (právnická fakulta UK dosud). V říjnu 2009 jí bylo Jednotou Českých Právníků uděleno vyznamenání – stříbrná medaile Antonína Randy. Specializuje se na otázky ústavního práva v komparativním pohledu, otázky ústavního soudnictví a jeho postavení v ústavním systému a otázky základních práv. K těmto a dalším tématům vystoupila na řadě odborných domácích i zahraničních konferencí, některé pořádala či spolupořádala. Je autorkou či spoluautorkou monografií a řady odborných článků publikovaných doma i v zahraničí. V říjnu loňského roku byla zvolena senátorkou za volební obvod 59 v Brně-městě, a to jako nezávislá s podporou Strany zelených.

PRO BONO

Mgr. Jaroslav Baier

advokátní koncipient, advokátní kancelář Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

„Vítězství v kategorii PRO BONO považuji za velkou poctu a závazek do budoucna, vážím si ho o to více, že jsem jej dosáhl navzdory svému věku a délce působení v advokacii. Samotnou aktivitu v této oblasti nevnímám jako ryze charitativní činnost, ale rovněž jako vítané rozšíření spektra působnosti v právních oblastech, s nimiž se koncipient se zaměřením na obchodní právo nesetká buď vůbec nebo jen zcela okrajově a které patří k atributům práce advokáta v klasickém slova smyslu.“

Jaroslav Baier je od ukončení studia na Právnické fakultě University Karlovy v roce 2010 advokátním koncipientem v pražské kanceláři Allen & Overy. V rámci této praxe se zaměřuje především na oblast práva obchodních společností, pojišťovnictví, insolvence a ochranu osobních údajů. V oblasti pro bono dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými organizacemi.

TALENT ROKU – 1. MÍSTO

JUDr. Jakub Morávek

advokátní koncipient, advokátní kancelář FELIX A SPOL., interní doktorand PF UK

Práce na téma: „Model práva, Vztah práva a morálky"

„ Rozhodně pro mne byla tato zpráva velikým a samozřejmě i příjemným překvapením. Důvodem je zejména skutečnost, že práce, se kterou jsem se soutěže zúčastnil, je zaměřena ryze teoreticky. Jedná se o abstraktní úvahu o právu a morálce, o jejich vztahu a o významu této souvztažnosti. Musím přiznat, že největší radost mi vlastně udělalo to, že v současné době a společenské atmosféře zvítězila práce hovořící o hodnotách a jejich významu z hlediska fungování právního řádu, tedy práce poukazující na to, že právo samo o sobě nestačí. Osobně bych za největší úspěch považoval, pokud by prostřednictvím i třeba kritiky mnou předložených úvah a tezí došlo k širšímu otevření diskuse nad těmito otázkami.“ 

Jakub Morávek nastoupil po skončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde působil již během studií. Spolu s tím zahájil postgraduální studia jako interní doktorand Katedry Pracovního práva a práva sociálního zabezpečení své alma mater. V roce 2010 se na Úřadu pro ochranu osobních údajů stal ředitelem Odboru právní podpory a schengenské spolupráce a spolu s tím členem jeho rozkladové komise. Po necelých dvou letech v této funkci Úřad pro ochranu osobních údajů opustil a vydal se sbírat další zkušenosti do advokacie. V současné době tak vedle své práce na Právnické fakultě působí v advokátní kanceláři Felix a spol. Z hlediska profesního zaměření se věnuje zejména problematice ochrany osobních údajů, včetně aspektů státní kontroly a správního trestání, pracovnímu právu a obecně právní teorii a filozofii.

Informace o oceněné práci

Jedná se o pojednání, jehož účelem je v kontextu různých významů pojmu morálka poukázat na dnes z části opomíjený vztah dvou normativních systémů - práva a morálky. A to spolu se souvisejícími aspekty, jimiž jsou kategorie efektivity, legality a legitimity práva. S přihlédnutím ke všem těmto aspektům a kritériím je pak v pojednání předložen ideální model objektivního práva.

TALENT ROKU – 2. MÍSTO

Mgr. Adam Brychta

advokátní koncipient, advokátní kancelář JUDr. Jiří Matzner, Ph. D.

Práce na téma: „Úvaha nad stavem správy soudnictví v České republice aneb Nejvyšší soudní rada jako východisko pro českou justici?“

„ Ocenění v soutěži Právník roku je pro mě opravdovou ctí. Z pozice mladého začínajícího právníka vnímám toto ocenění jako velkou motivaci v mém dalším profesním životě.“

Adam Brychta se narodil v Jihlavě v roce 1988. Po ukončení gymnázia nastoupil na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Během studia získal praxi na Ministerstvu zahraničních věcí a posléze v advokátní kanceláři. Po absolvování právnické fakulty působil krátce jako stážista na Ministerstvu spravedlnosti ČR a nyní vykonává advokátní koncipientskou praxi u Jiřího Matznera.

Informace o oceněné práci

Práce, která se zabývá úpravou správy soudnictví v České republice, negativně odpovídá na udržitelnost stávajícího modelu správy soudnictví do budoucna a snaží se nalézt vhodný model správy soudnictví. Ten autor spatřuje v zavedení tzv. soudcovské samosprávy v podobě Nejvyšší rady soudnictví, jakož i významného posílení soudcovských rad působících na jednotlivých soudech. Nakonec je v textu popsána možná budoucí podoba rady soudnictví, která by disponovala užším okruhem pravomocí, především pak v personální oblasti jako je kupříkladu jmenování soudců, příprava justičních zkoušek, karierní postup soudců či oblast disciplinárního řízení. Právě v těchto oblastech má totiž soudcovský stav nejvíce znalostí.

TALENT ROKU – 3. MÍSTO

Mgr. Ivan Houfek, Ph.D.

advokát, advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges

Práce na téma: „Trusty v rekodifikaci soukromého práva“

 „Velmi mě potěšilo, že odbornou porotu moje práce zaujala, a je mi velikou ctí získat takovéto ocenění. Přestože již za rok v této kategorii obsadí příčky jiní právníci, nadále pro mě zůstane motivací k další profesní činnosti, důkazem toho, že kvalita odvedené práce nachází svou odezvu a že každý má prostor ke zlepšení svých výsledků.“

Ivan Houfek více než dva roky působí jako advokát v mezinárodní advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges. Dříve pracoval jako asistent soudce Městského soudu v Praze.

Informace o oceněné práci

Práce analyzuje vybrané aspekty úpravy svěřenského fondu podle rekodifikace soukromého práva. Poskytuje komparativní pohled na tento nový právní institut s ohledem na úpravu anglo-saského právního institutu trustu a poukazuje na možné aplikační a interpretační rizika úpravy dle nového občanského zákoníku.

PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY

doc. JUDr. Ivana Štenglová

do konce roku 2012 soudkyně, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR, nyní vysokoškolská pedagožka 

„ Ocenění, kterého se mi dostalo uvedením do právnické síně slávy, si velice vážím. Chápu je ale nejen jako ocenění mne samé, ale jako ocenění obchodního soudnictví, jehož jsem byla dlouhá léta součástí. Obchodní soudnictví je sice prakticky od svého vzniku kritizováno jak z hlediska rozhodovacích lhůt, tak z hlediska kvality rozhodnutí (a leckdy nepochybně právem), zdá se ale, že si odborná veřejnost začíná uvědomovat i jeho nemalý přínos pro upevňování jistoty v obchodních vztazích. Netroufnu si, samozřejmě, mluvit za celou obchodní justici, za sebe bych ale ráda za udělené ocenění poděkovala a vyjádřila naději, že budu moci být obchodnímu právu i nadále prospěšná, ať již jako vysokoškolský učitel anebo tím, že se pokusím zmapovat současnou obchodní judikaturu z hlediska její využitelnosti po přestavbě soukromého práva.

Docentka Ivana Štenglová se narodila 16. února 1942 v Praze. Právníka měla mezi nejbližšími jen jednoho; strýček byl komercionalista. Cesta za právnickým vzděláním pro ni byla přesto trnitá. Na konci padesátých let jí tehdejší národní výbor v Mnichovicích svým negativním vyjádřením zabránil ve vysokoškolském studiu. Po měsících bez zaměstnání proto vzala zavděk prací kresličky povětrnostních map – u Vojenské správy v Praze. Teprve v druhé polovině šedesátých let mohla vystudovat Podnikovou technickou školu při Hydrometeorologickém ústavu v Praze. Odmaturovala a poté dálkově vystudovala vysněnou právnickou fakultu University Karlovy. Stala se doktorkou obojího práva. 

Ani v sedmdesátých letech nebyl pracovní životopis docentky Štenglové zdaleka jednoduchý. Po politických normalizačních prověrkách musela odejít ze zaměstnání u Vojenské správy a dlouhodobě žila v nejistotě dočasných pracovních poměrů. Obrat k lepšímu nakonec ale přece jen nastal. Začala získávat první juristické zkušenosti, a to přímo v „přední linii“  –  jako podniková právnička a později jako výzkumná pracovnice v Ústavu hospodářského práva. Změna politických poměrů v roce 1989 paní docentce konečně umožnila nabrat vítr do plachet. S nasazením sobě vlastním se pustila hned do dvou právnických profesí – souzení a výuky práva.

Po krátkém působení na České arbitráži se v roce 1992 stala předsedkyní senátu tehdejšího Nejvyššího soudu České republiky. Jak řada z přítomných v sále ví, jde o pozdější Vrchní soud v Praze. Od roku 1996 do konce roku 2012 byla předsedkyní senátu a jednou z nejvýraznějších osobností Nejvyššího soudu v Brně. Jen zákonná překážka 70 let věku paní docentce od počátku letošního roku brání být nadále soudkyní – ke škodě Nejvyššího soudu i občanů tohoto státu. 

Právo paní docentka postupně přednášela na Českém vysokém učení technickém i na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se také v roce 2009 habilitovala. Znalosti obchodního práva u mladých právníků či kolegů dnes prověřuje v komisi pro rigorózní zkoušky na své alma mater a v komisi pro státní doktorské zkoušky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Zkouší také budoucí advokáty a justiční čekatele. Přítomnost docentky Štenglové v rekodifikační komisi pro občanský zákoník, rekodifikační komisi pro obchodní zákon i komisi pro obchodní právo Legislativní rady vlády je nenahraditelná. Navíc je místopředsedkyní komise pro finanční právo Legislativní rady vlády a českou zástupkyní v OECD. Odbornými články přispívá do široké palety odborných periodik. Nezdolná činorodost a píle je zřejmá i z jejích dalších aktivit. V mládí například ochotničila a v pozdějším věku se i potápěla, stále jezdí na kole.

Docentka Štenglová je řadu let rádkyní, učitelkou a inspirátorkou řady svých mladších kolegů – soudců Nejvyššího soudu. Velký dík jí patří za to, že řadu z nich pro Nejvyšší soud i sama objevila a připravila.

3.   Organizátoři soutěže

3.1   EPRAVO.CZ

EPRAVO.CZ, akciová společnost, byla založena v roce 2000. Je provozovatelem právního informačního portálu www.epravo.cz, který je nejobsáhlejším českým právním informačním médiem. Zaměřuje se na veškeré oblasti práva, poskytuje kvalitní informace o všech základních právních oborech, a to odborné i laické veřejnosti. Server je zároveň se svými více než 300 tisíci unikátními čtenáři měsíčně nejčtenějším periodikem o právu mezi tištěnými a internetovými médii v ČR. Z tohoto počtu je 45 tisíc čtenářů na serveru registrovaných.

EPRAVO.CZ vydává také tištěný právnicko-manažerský čtvrtletník EPRAVO.CZ Magazine v nákladu 25 tisíc kusů. Tento časopis obsahující zajímavé rubriky z oblasti právní praxe, judikatury, financí a lifestylu, je bezplatně distribuován do advokátních a notářských kanceláří, na exekutorské úřady, státní zastupitelství, soudům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům veřejné správy a Top 1000 manažerům z celé ČR.

EPRAVO.CZ je pořadatelem ankety Právnická firma roku, jejíž pátý ročník se konal loni. Vyhlášení výsledků Právnické firmy roku 2012 proběhlo 12. listopadu 2012 v prostorách pražského hotelu InterContinental.     

EPRAVO.CZ je členem Asociace pro elektronickou komerci (APEK), řádným členem Unie vydavatelů ČR a členem Sdružení pro internetovou reklamu.

V letošním roce společnost spouští sesterský portál EPRAVO.SK určený pro slovenský trh.

 

3.2   Česká advokátní komora

Česká advokátní komora je největší právnickou profesní organizací v České republice. Vykonává samosprávu advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty prostřednictvím kontrolní a kárné kompetence. V současné době sdružuje více než 9.852 aktivních advokátů a jejím předsedou je od podzimu 2009 Martin Vychopeň. Od roku 2006 spolupořádá celojustiční soutěž Právník roku a zaštiťuje soutěž Právnická firma roku. Vydává odborný a stavovský měsíčník Bulletin advokacie, internetový Bulletin online a na svých webových stránkách zveřejňuje ze zákona jediný ověřitelný a kompletní seznam advokátů v ČR včetně jejich specializací. Potřebné veřejnosti poskytuje prostřednictvím advokátů krátké bezplatné právní informativní porady a může rozhodnout i o poskytnutí právní služby advokátem zdarma či za sníženou odměnu.