oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právě vychází nové číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 17.05.2017

Vážení čtenáři, květnové číslo časopisu Bulletin advokacie je právě ve výrobě a z tiskárny se pak vydá na cestu k vám. Ale ještě, než časopis otevřete, nabízíme malou ochutnávku témat, na která se můžete těšit.

Jak obálka napovídá, dozvíte se informace o vyhlášení již 13. ročníku soutěže Právník roku a najdete také registrační formuláře, včetně základních pokynů, na 7. sněm ČAK, který se bude konat 22. září 2017.

Dále jsme pro vás připravili rozhovor s 1. viceprezidentem CCBE a místopředsedou ČAK JUDr. Antonínem Mokrým nejen o tom, že česká advokacie patří aktuálně k respektovaným členům mezinárodních organizací. 

Tématy článků z právní teorie a praxe jsou například náležitosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního  provozu od autora Petra Tomana, novela zákoníku práce Marie Janšové, která mimo jiné odpoví na otázky, co se díky ní v personální praxi změní, nebo možnosti účinné soudní obrany proti vzniku stavby od Karla Černína. 

Podíváte se také do jednacího sálu i zákulisí Kongresu Právní prostor 2017 a od Michala Žižlavského se dozvíte nové informace o online platformách pro právní služby.

V rubrice z judikatury jsou připraveny zajímavé judikáty, například Nejvyššího soudu ke splnění podmínky schopnosti vyplacení přiměřené náhrady v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví – § 1147 o. z., nebo Nejvyššího správního soudu k porušení obecných pravidel profesionální etiky advokáta pověřením jiného advokáta vyškrtnutého ze seznamu advokátů.

Představíme novinky z odborné literatury, mezi nimi například knihu kolektivu autorů Františka Ištvánka, Pavla Simona a Františka Korbela Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ale i nabídku přednášek, seminářů či stáží a chybět nebudou ani témata z české advokacie, například Daniela Kovářová poradí, jak mají advokáti postupovat v případech, které se týkají náhradního mateřství.

Příjemné jarní čtení!