oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právě vychází letošní 10. číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 23.10.2017

Vážení čtenáři, říjnové vydání Bulletinu advokacie je zatím ještě v tiskárně, ale my Vám už dnes můžeme prozradit, jaká témata v něm najdete.

Nabídneme Vám úvodník nového předsedy představenstva JUDr. Vladimíra Jirouska na téma více než aktuální, a to volby. Poté se ještě naposledy ohlédneme za 7. sněmem ČAK prostřednictvím reportáže z jednacího sálu a dozvíte se jména nově zvolených funkcionářů ČAK, včetně odpovědnosti za jednotlivé úseky činnosti Komory, jak si je členové a náhradníci představenstva rozdělili.

V rubrice Z právní teorie a praxe rozhodně stojí za pozornost příspěvek J. Dědiče a J. Lasáka Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů, také P. Coufalíka z NS Náhrada nákladů řízení v oblasti věcných práv v aktuální judikatuře NS, jakož i článek R. Němce o právu dětí žalovat své rodiče nebo o nejčastějších pochybeních znalců při vyčíslení výše škody, včetně konkrétních příkladů z praxe.

Zásadním tématem rubriky Z advokacie je obsáhlý Průvodce novelou zákona o advokacii, ale chybět nebudou ani tradiční rubriky z kárné praxe, novinky ze stálého zastoupení ČAK v Bruselu, pozvánky na podzimní přednášky a konference, právníkovy zápisky nebo aktuální informace o povinných platbách a pojistném.

Přejeme Vám pohodové počtení do nepohodových sychravých dní.