oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pozvání na semináře a přednášky Jednoty českých právníků v I. pololetí 2016

publikováno: 04.03.2016

Výbor Pražského sdružení JČP ve spolupráci s Justiční akademií připravil v souladu se svým posláním a stanovami v prvém pololetí 2016 pro své členy a širší právnickou veřejnost tyto odborné semináře s aktuální právní problematikou, na které vás srdečně zve:

18. března 2016

Základní instituty občanského soudního řízení

Přednáší JUDr. Ljubomír Drápal, Nejvyšší soud ČR

 

8. dubna 2016

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle NOZ

Přednáší JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

22. dubna 2016

Likvidace pozůstalosti

Přednáší JUDr. Ladislav Muzikář, Městský soud Praha

 

20. května 2016

Základní aspekty nájmu a pachtu jakožto institutu přenechání věci k užití jinému

Přednáší JUDr. Blanka Trávníková, Městský soud Praha

 

9. června 2016

Zákoník práce v aplikační praxi, výkladové problémy, judikatura

Seminář bude dále zaměřen i na připravovanou koncepční novelu ZP

Přednáší JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. a JUDr. Petr Bukovjan

 

16. června 2016

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu ČR k novému občanskému zákoníku v oblasti věcných práv

Přednáší Mgr. Michal Králík, Ph.D., Nejvyšší soud

 

Všechny uvedené semináře se konají od 9.00 do 14.00 hodinv přednáškovém sále Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1.

Účastnický poplatek činí za každý seminář 1500 Kč (vč. DPH) pro členy JČP, advokátní a notářské koncipienty 900 Kč (vč. DPH). Účast na seminářích je uznávána jako součást přípravy advokátních koncipientů k advokátním zkouškám.

Výbor Pražského sdružení JČP připravil v souladu se svým posláním a stanovami ve spolupráci s Justiční akademii v prvém pololetí 2016 také tento cyklus odpoledních přednášek k novému občanskému zákoníku:

 

4. dubna 2016

Vadné plnění smlouvy a jeho důsledky.

Přednáší doc JUDr. Ivana Štenglová

 

2. května 2016

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta v úpravě NOZ.

Přednáší JUDr. Michal Krenk, Ph.D., Vrchní soud Praha

 

16. května 2016

Praktické otázky vypořádání SJM.

Přednáší JUDr. Jana Dvořáková Závodská

 

Všechny tyto odpolední přednášky se konají od 16.00 – 18.00 hodin v prostorách Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1.

Účastnický poplatek za přednášku činí 400 Kč (vč. DPH).

Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky, a advokátní a notářští koncipienti platí za přednášku 200 Kč (vč. DPH).

Přihlášky a další informace o těchto seminářích lze získat na internetových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo u koordinátorů:

 

JUDr. Ludmila Suchá, tel. 272 766 026 nebo 607 10 30 37

JUDr. Božena Burdychová, tel. 286 881 113 nebo 604 245 079

JUDr. Ilona Mouchová, tel. 272 913 916 nebo 732 256 311