oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Pozor na 20 varovných signálů poukazujících na možnost podvodných šeků

publikováno: 21.03.2019

Advokáti ve všech odvětvích advokacie jsou častým terčem podvodů s falešnými šeky. Tyto podvody souvisejí s vymáháním pohledávek, podnikatelskými úvěry, se spory ohledně licenčních ujednání vztahujících se k duševnímu vlastnictví, či dávkami výživného mezi manželi. Přestože se zdá, že advokáti si jsou vědomi narůstajícího počtu těchto podvodů, i oni jsou klamáni k vyplacení finančních prostředků z falešného šeku, jenž uložili na svůj svěřenský účet. Tento problém se týká advokacie na celém světě. Kanadská advokátní komora proto připravila 20 varovných signálů, které vás upozornit na případné nebezpečí.

Možná si říkáte, že zrovna vám se to nemůže stát. Podvody jsou čím dál sofistikovanější. Situace bude vypadat věrohodně, podvodníci budou velmi přesvědčiví, evidenční číslo klienta a další dokumenty, které obdržíte, budou vypadat skutečně. Falešné šeky budou tištěné na skutečném šekovém podkladě s bezpečnostními znaky, které v minulosti oklamaly pokladníky v bankách a vedoucí poboček. Často na podvodném scénáři spolupracují dvě či více osob, aby působili přesvědčivěji (např. věřitel a dlužník, věřitel a vypůjčovatel, bývalý manžel a manželka, atd). Byli jsme svědky falešné webové stránky advokátní kanceláře, která byla vytvořena k tomu, aby zakryla nezákonnost takových podvodů.

Níže uvádíme 20 nejčastějších varovných signálů podvodu s falešnými šeky. Ačkoli se některé z nich mohou vyskytnout v opravdových případech nebo mohou být neškodné, měli byste postupovat s veškerou obezřetností, jestliže se v rámci případu, na kterém pracujete, objeví zároveň několik z uvedených bodů.

 1. První email uvádí ve skryté kopii příjemců mnoho osob (vidíte „skryté příjemce“ v poli: Komu).
 2. První email obsahuje generické oslovení (např. „Vážený advokáte“).
 3. Jde o nového klienta Vaší advokátní kanceláře.
 4. Klient se nachází v zahraničí (ve vzdálené jurisdikci).
 5. Klient tvrdí, že preferuje emailovou komunikaci kvůli velké vzdálenosti, rozdílnému časovému pásmu či zdravotnímu stavu.
 6. Klient naléhá, aby byla práce hotova těsně před státním svátkem, kdy jsou banky uzavřeny.
 7. Jméno a/nebo emailová adresa v poli: „Od“ se liší od jména a/nebo emailové adresy osoby, které máte dle žádosti v těle emailu odpovědět.
 8. Klient používá více než jednu emailovou adresu bezplatného emailového poskytovatele (např. Gmail™, MSN®, Yahoo!®), když se jedná o záležitost jménem podnikatelského subjektu, od kterého byste očekávali, že bude mít svou vlastní emailovou adresu.
 9. Informace v hlavičce emailu naznačuje, že odesílatel se nenachází, kde tvrdí, že se nachází.
 10. Klient podepíše zálohu na odměnu a slíbí, že Vám zbytek doplatí, ale nestane se tak, a poté navrhne, abyste mu odečetli výši Vaší odměny z šeku, který jste obdržel nebo máte obdržet od protistrany.
 11. Odměna, kterou klient nabízí, je neobvykle vysoká, co se týče typu a množství práce, kterou jste provedli či máte provést.
 12. Odměna má být vyplacena na kontingentní bázi z (falešného) šeku, jenž máte obdržet.
 13. Klient je ve spěchu a přeje si, abyste dokončil práci velmi rychle.
 14. Zdá se, že klientovi či osobě na druhé straně nezáleží na tom, pokud se práce urychlí.
 15. Přestože Vám klient tvrdí, že požaduje advokáta, Vaše kancelář obdrží platbu od protistrany, aniž byste učinil jakoukoliv práci k jejímu získání.
 16. Šek či bankovní směnka se objeví ve Vaší kanceláři v obyčejné obálce a/nebo bez průvodního dopisu.
 17. Na vystaveném šeku je uvedeno konto subjektu, který, jak se zdá, nesouvisí s případem (např. opožděná platba výživného mezi manželi podnikatelským subjektem).
 18. Částka platby je jiná, než měla být nebo se změnila na poslední chvíli bez jakéhokoli vysvětlení.
 19. Obdržíte od klienta instrukce, abyste rychle převedl finanční prostředky na zahraniční bankovní účet na základě nových nebo urgentních okolností.
 20. Některé či všechny platby jsou určeny třetí straně, která se zdá, že nesouvisí s případem.

Pokud se některý z těchto varovných signálů objeví v rámci případu, na kterém pracujete, přijměte opatření na Vaši ochranu. Používejte Google® k ověření identity a kontaktních údajů všech stran, které jsou zapojeny do transakce. Blog AvoidAClaim.com uvádí jména, které používají podvodníci.

Vždy se ujistěte se, že rozumíte všem aspektům transakce a souhlasíte s nimi. Zajímejte se o detaily a ptejte se na cokoli, čemu nerozumíte.

 

P. S. Ohroženi nejsou jen advokáti. Na policii se obrátilo 130 firem z Jihomoravského kraje. Přišly o milióny poté, co jejich účetní zareagovali na podvržené maily kybernetického útočníka. Ten založil falešný mail na jména jednatelů a ředitelů. Účetní ve spěchu reagovali na pokyn svých domnělých nadřízených. Odeslali částky ve výši 100 až 200 tisíc korun a podvodník peníze ihned převáděl do virtuální měny. A takových případů přibývá, v roce 2016 šlo o 390 trestných činů, o rok později 434, vloni už tato negativní zkušenost postihla 660 poškozených. Takže pozor nejen na šeky, ale i na e-maily!

 

Autor: Dan Pinnington, přeloženo ze zdroje Law Society of Alberta, Calgary, Kanada.

Foto Pixabay