oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Poslanecká sněmovna schválila změny v úpravě svéprávnosti

publikováno: 01.11.2016

Poslanecká sněmovna schválila dne 26. října 2016 novelu občanského zákoníku, která prodlužuje dobu pro přezkumy všech osob, které byly před rokem 2014 omezeny či zbaveny způsobilosti k právním úkonům, ze tří na pět let. Změna zákona byla nutná z důvodu větší ochrany osob s omezenou svéprávností.

Pokud by novela nebyla přijata, pak osoby, u kterých nedošlo k přezkumu, získají první den roku 2017 status osob svéprávných. V důsledku předčasného nabytí svéprávnosti by mohlo dojít k poškození a zneužití jejich práv. Zároveň by byly zbaveny možnosti plně realizovat svá práva v každodenním životě. Posuzování svéprávnosti je náročné pro posuzovaného člověka i jeho blízké, tedy pro ty, ke kterým by se mělo v takto citlivém procesu soudního rozhodování přistupovat s co největší šetrností.

Samotné vypracování znaleckého posudku je časově náročné a nelze jej uspíšit. Novela proto přináší pravidlo, podle něhož nebude znaleckého posudku zapotřebí ve všech případech, ale ve vybraných situacích bude stačit i zpráva ošetřujícího lékaře.

Soudy budou moci i v budoucnu v mimořádných případech prodloužit období pro pravidelný přezkum, a to ze tří až na pět let. I nadále však zůstane zachována možnost toto rozhodnutí změnit, pokud by se stav člověka zlepšil (viz § 60 o. z.).

 

Zdroj: MS ČR