oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Poslanci napodruhé schválili návrh novely autorského zákona

publikováno: 07.10.2014

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely autorského zákona, jehož výhradním úkolem je transponovat směrnici 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, a směrnici 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl, a to ve znění senátních pozměňovacích návrhů.

Směrnice 2011/77/EU prodlužuje dobu trvání majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaným na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 let. Dochází též k posílení některých práv výkonných umělců vůči výrobcům (právo na roční doplňkovou odměnu, právo na odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce a zákaz srážek z vyplacených záloh). 

Směrnice 2012/28/EU zavádí pojem osiřelého díla (jeho autor není určen nebo není nalezen ani po provedení důsledného vyhledávání) a upravuje postup, jakým dílo tento status získá a jak je možné jej užívat (zákonná licence). Obdobný návrh projednávala Poslanecká sněmovna již v minulém volebním období, kvůli rozpuštění sněmovny však bylo jeho projednávání ukončeno. 

Dne 19. 6. 2014 Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy převážně legislativně-technického charakteru. Návrh nyní míří k prezidentu republiky.

 

Zdroj: www.psp.cz