oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Poskytování právních služeb na internetu

publikováno: 03.10.2016

Ve dnech 12. a 13. září 2016 se konala 31. schůze představenstva ČAK, které se mimo jiné zabývala problematikou poskytování právních služeb na internetu a otázkou nabízení právních služeb prostřednictvím internetových platforem.

MÍSTOPŘEDSEDA ČAK Mgr. ROBERT NĚMEC, LL.M., K TOMU UVÁDÍ: 

Představenstvo reaguje na množící se dotazy ze strany advokátů, jakož i dalších poskytovatelů internetových služeb, na možnosti poskytování právních služeb prostřednictvím internetu, a to jak z hlediska slučitelnosti s předpisy upravujícími výkon advokacie, tak z hlediska advokátní etiky. Členové představenstva jsou si vědomi skutečnosti, že otázka poskytování právních služeb prostřednictvím internetu je otázkou, kterou řeší advokátní komory v mnoha jurisdikcích a kterou je třeba řešit v mezinárodním kontextu. Mezinárodní odbor ČAK tuto problematiku sleduje a průběžně se svými poznatky seznamuje advokáty (viz např. článek JUDr. Antonína Mokrého a JUDr. Evy Indruchové „Nové téma dne (i zítřka) – budoucnost advokátních služeb“, který vyšel v Bulletinu advokacie č. 7-8/2016).

Představenstvo se rozhodlo vytvořit pracovní skupinu, složenou ze zástupců představenstva, kontrolní rady, kárné komise, legislativního a mezinárodního odboru ČAK, jejíž členové budou mít za úkol posoudit otázku slučitelnosti poskytování právních služeb prostřednictvím internetu s legislativou a s etickými předpisy, případně navrhnout opatření, která by advokátům umožnila účastnit se poskytování takových právních služeb při zachování základních zásad výkonu advokacie.

Členové představenstva se shodli na tom, že v rámci zvyšování dostupnosti právních služeb veřejnosti by na jedné straně mělo být advokátům umožněno poskytovat právní poradenství prostřednictvím moderních technologií, avšak zároveň je třeba zamezit některým nežádoucím praktikám, zejména poskytování právních služeb bez náležitého oprávnění, tzv. vinklářství. Cílem by mělo být zejména zpřístupnění právních služeb té části veřejnosti, která právní služby ve stávající podobě dostatečně nevyužívá.

K podobným závěrům dospěla ostatně též zpráva ABA (American Bar Association), o které bude advokátní veřejnost informována v některém z příštích vydání Bulletinu advokacie. Představenstvo si je vědomo rizika, že pokud by advokáti neměli možnost poskytovat právní služby prostřednictvím moderních technologií, může to vést k nežádoucímu poskytování těchto služeb jinými subjekty, bez náležitého oprávnění a bez možné kontroly kvality, tak, jako se to děje v jiných odvětvích.

První zprávu, která by měla identifikovat základní okruhy otázek spojených s poskytováním právních služeb na internetu, by měla pracovní skupina předložit představenstvu na prosincovém zasedání.