oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Platební neschopnost podniků

publikováno: 09.01.2017

Ve dnech 12. a 13. prosince 2016 se konala 34. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se zabývalo mimo jiné návrhem nových evropských pravidel pro platební neschopnost podniků.

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ČAK A PŘEDSEDA ODBORNÉ SEKCE PRO INSOLVENČNÍ PRÁVO JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ K TOMU UVÁDÍ: 

Konkrétně jde o návrhnové směrnice Evropské komise, která navazuje na nové nařízení o insolvenčním řízení. Návrh si klade za cíl zprůchodnit řešení insolvence podnikatelů cestou restrukturalizace dluhů a podnikových aktiv. Vychází z myšlenky, že podnikatelům je třeba dát druhou šanci. Podle důvodové zprávy ukončí každá druhá firma své podnikání do pěti let od svého vzniku. Většina platebně neschopných firem končí v konkursu. Evropská legislativa se to snaží změnit.

Z pohledu advokátů může být v návrhu zajímavá myšlenka, že by soud mohl v období před zahájením insolvenčního řízení jmenovat dohlížitele, který by kontroloval činnost dlužníka. V České republice existuje problém nevhodných aktivit manažerů a majitelů korporací těsně před zahájením insolvenčního řízení. Stává se, že dlužník na poslední chvíli vyvádí majetek na spřízněné osoby nebo zvýhodňuje některé věřitele oproti jiným. Tomu by mohla zabránit pojistka v podobě nezávislé osoby, oprávněné provádět kontrolu hospodaření dlužníka před zahájením insolvenčního řízení. Zajímavá je také myšlenka jmenování mediátora, který by pomáhal dlužníkovi vést jednání s věřiteli o reorganizačním plánu. Na tomto vyjednávání často vše končí, když manažeři dlužníka nemají zkušenosti s krizovým řízením a bývají příliš osobně angažováni. Jak v případě dohlížitele, tak v případě mediátora vidím prostor pro zkušené advokáty, insolvenční správce a specializované právnické firmy.

Návrh směrnice byl předán odborné sekci ČAK pro insolvenční právo. Ta bude osud směrnice dále sledovat. Případné podněty, které se vztahují k této problematice, lze adresovat odborné sekci.