oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Online platformy pro sdílení chráněných děl mohou představovat porušování autorského práva

publikováno: 08.07.2017

Poskytování a správa takové online platformy pro sdílení chráněných děl, jako je „The Pirate Bay“, mohou představovat porušování autorského práva. I když předmětná díla umisťují online uživatelé platformy pro sdílení, její provozovatelé hrají nepominutelnou úlohu při zprostředkování těchto děl.

Společnosti Ziggo a XS4ALL jsou poskytovateli přístupu k internetu. Podstatná část jejich klientů využívá online platformu pro sdílení „The Pirate Bay“. Tato platforma umožňuje uživatelům sdílet a stahovat prostřednictvím fragmentů („torrents“) díla nacházející se v jejich vlastních počítačích. BitTorrent je protokol, prostřednictvím kterého mohou uživatelé sdílet soubory. Předmětné soubory obsahují v převážné většině díla chráněná autorským právem, aniž nositelé práv udělili provozovatelům a uživatelům této platformy svolení ke sdílení. 

Stichting Brein, která je nizozemskou nadací zastupující zájmy nositelů autorských práv, se u nizozemských soudů domáhala, aby bylo společnostem Ziggo a XS4ALL přikázáno blokovat doménová jména a IP adresy platformy „The Pirate Bay“. 

Hoge Raad der Nederlanden (Nejvyšší soud, Nizozemsko), kterému byla věc předložena, se rozhodl požádat Soudní dvůr o výklad unijní směrnice o autorském právu. Hoge Raad si v podstatě přeje zjistit, zda taková platforma pro sdílení, jako je „The Pirate Bay“, uskutečňuje „sdělování veřejnosti“ ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, a tudíž může porušovat autorské právo. 

V rozsudku Soudní dvůr rozhodl, že poskytování a správa online platformy pro sdílení musí být skutečně považovány za sdělování ve smyslu této směrnice.  Soudní dvůr nejprve připomněl svoji dřívější judikaturu v dané oblasti, z níž vyplývá, že jakékoli jednání uživatele, který při plné znalosti věci zpřístupní svým klientům chráněná díla, může v zásadě představovat „sdělování“ ve smyslu směrnice.  V projednávané věci je nesporné, že díla chráněná autorským právem jsou prostřednictvím platformy „The Pirate Bay“ zpřístupňována uživatelům této platformy takovým způsobem, aby k nim každý uživatel mohl mít přístup z místa a v době, které si zvolí. 

Soudní dvůr sice připustil, že předmětná díla umístili online uživatelé, avšak zdůraznil, že provozovatelé platformy hrají nepominutelnou úlohu při zpřístupňování těchto děl, aby uživatelé uvedené platformy mohli díla, na která tyto soubory torrent odkazují, snadno nacházet a stahovat. Kromě toho platforma „The Pirate Bay“ nabízí vedle vyhledávače i kategorie roztříděné podle povahy děl, jejich druhu nebo oblíbenosti. 

Soudní dvůr rovněž zdůraznil, že předmětná chráněná díla jsou skutečně sdělována veřejnosti.

Z vyjádření předložených Soudnímu dvoru rovněž vyplývá, že tato platforma je užívána značným počtem osob (na online platformě pro sdílení je v tomto ohledu uváděno několik desítek milionů uživatelů). 

Provozovatelé platformy „The Pirate Bay“ byli informováni o skutečnosti, že jejich platforma umožňuje přístup k dílům zveřejněným bez svolení nositelů práv. Tito provozovatelé navíc na blozích a fórech dostupných na uvedené platformě výslovně uvádějí, že jejich cílem je zpřístupnit chráněná díla uživatelům, a tyto uživatele podněcují k pořízení rozmnoženin těchto děl. Z rozhodnutí Hoge Raad každopádně vyplývá, že provozovatelé platformy „The Pirate Bay“ nemohou nevědět, že tato platforma umožňuje přístup k dílům zveřejněným bez svolení nositelů práv. 

Soudní dvůr konečně dodal, že zpřístupnění a správa takové platformy, jako je „The Pirate Bay“, jsou uskutečňovány za účelem dosahování zisku, neboť tato platforma je zdrojem značných příjmů z reklamy, jak vyplývá z vyjádření předložených Soudnímu dvoru. 

Zdroj: Soudní dvůr EU