oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ombudsmanka žádá vládu, aby zajistila dálkové nahlížení do spisů

publikováno: 10.01.2019

Vláda bude na pátečním jednání řešit i dvě doporučení veřejné ochránkyně práv. Ombudsmanka Anna Šabatová vládu žádá, aby změnou zákona zajistila účastníkům správních řízení možnost dálkově nahlížet do spisu formou pořízení a zaslání kopií. Žádá také, aby ve správním řádu zakotvila povinnost úřadů informovat účastníky správního řízení, že mohou proti správnímu rozhodnutí podat žalobu k soudu.

Úřady nejsou ohledně dálkového nahlížení do spisu podle ombudsmanky jednotné, některé kopie ze správních spisů posílají, jiné trvají na tom, aby se žadatel dostavil osobně. Zákon totiž nespecifikuje, jak konkrétně má být kopie předána. Podle ombudsmanky ale není důvod trvat na fyzické přítomnosti žadatele na úřadu.

"V době internetu, datových schránek, elektronizace veřejné správy a snah snižovat byrokracii zde máme situaci, kdy se člověk musí osobně dostavit na úřad, aby si vyzvedl prostou kopii dokumentu ze spisu. Nic přitom nebrání, aby úředník dokument nekopíroval, ale naskenoval a poslal. Zákon to umožňuje a některé úřady tak postupují, jiné to však odmítají. Žádala jsem ministerstvo, aby praxi úřadů sjednotilo ve prospěch lidí, ale ministerstvo odmítlo. Obracím se proto na vládu, aby tento postup výslovně upravila zákonem," uvedla už dříve v tiskové zprávě Šabatová.

Ombudsmanka také žádá vládu, aby ve správním řádu zakotvila povinnost úřadů informovat účastníky správního řízení, že mohou proti správnímu rozhodnutí podat žalobu k soudu. Většina správních rozhodnutí je podle ombudsmanky právně v pořádku. Existují však podle ní i rozhodnutí vadná a nezákonná. "Pro efektivní zajištění práva na spravedlivý a nestranný proces by proto měla všechna konečná správní rozhodnutí obsahovat poučení o možnosti podat proti správnímu rozhodnutí žalobu. Jedině tak lze zabránit propadnutí nároku na soudní ochranu pro neznalost práva," uvedl už dříve v tiskové zprávě Stanislav Biler z tiskového oddělení veřejné ochránkyně práv.

Podle kanceláře ombudsmana by povinné poučování v praxi nepředstavovalo žádné nadměrné finanční náklady ani administrativní zatížení. Šlo by o jednu standardizovanou větu doplněnou k současnému poučení o nemožnosti podat odvolání.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay