oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ohlédnutí za sportovními hrami roku 2013

autor: JUDr. Bohuslav Sedlatý
publikováno: 09.11.2013

Počítaje i s tzv. nultým ročníkem Sportovních her advokacie, pak jsme se při této příležitosti sešli ve dnech 4. až 6. 10., po šestnácté. Před oněmi patnácti lety jsem měl obavu, zda vůbec naplníme objednanou kapacitu Sportovního centra. V současné době je namístě starost v opačném gardu. Poptávka převyšuje nabídku.

Nymburské sportovní centrum je dějištěm mnoha sportovně společenských víkendových akcí různých společností, úřadů, institucí. Česká advokátní komora má v programovém diáři centra své stálé místo. Každá taková akce je vždy v hledáčku pozorovatelů z řad jeho personálu a vedení. Je příjemné zjištění, že advokáti mají dobré renomé a až na výjimečné a promptně s omluvou řešené nehody vyplývající z momentální a pouze přechodné absence ovládacích a rozpoznávacích schopností, drží laťku stavovské vážnosti a důstojnosti velmi vysoko. 

Každoročně na tomto místě opakuji, že těžištěm, smyslem našeho setkávání v Nymburce není podávání oslnivých sportovních výkonů, nýbrž utužování stavovské kolegiality. K tomu přispěla účast tehdejších, před sněmovními volbami dosluhujících, a zároveň nynějších, tedy nově zvolených členů představenstva, předsedy Martina Vychopně, místopředsedů Petra Poledníka a Antonína Mokrého, Michala Žižlavského a zároveň i sportovní účast Františka Smejkala. 

V každoročně organizovaném, tradičním volejbalovém turnaji se umístilo družstvo hrající pod názvem „Pozdní sběr“ na místě třetím, na místě druhém družstvo „Pod Petřínem“ a na místě prvém Středočeský kraj ve složení hráček a hráčů Jiřího Krejčího, Martina Krejčího, Lukáše Příšovského, Kateřiny Sedlaté, Michaely Sedlaté, Petra Sedlatého, Lukáše Sedlatého a nadšených „nosičů vody“ Daniely Jablonské, Jaroslava Pomalyše a Bohuslava Sedlatého. Zápasy finálové skupiny sehrané ještě dalšími účastníky, a to družstvy „Bez ambic, bez samic“, „Pozdní sběr A“, „FAQ“, „Nějaký pucky“ a „Pod Petřínem“ prezentovaly dobrý volejbal, na kterém i znalci této hry spočinuli svým zrakem se zalíbením. 

Pokud bychom hodnotili výkony aktérů her na tanečním parketu o sobotním večeru, tak zde se prosadili všichni a dali průchod svému temperamentu, a dle jeho míry pak končili často v časných ranních hodinách. 

Zdůrazňuji-li vždy onen společenský efekt her, pak je velmi těžké se neopakovat. Pokusím se tedy tentokrát stručně Vás seznámit s prostředím, v němž se celá akce odehrává v širším pohledu.

Sportovní centrum bylo vybudováno historicky ve dvou etapách na samém konci, chcete – li okraji, anglického parku zvaného Ostrov. Název parku vznikl na základě jeho polohy, je obtékán tokem regulované řeky Labe a tzv. „starého“ Labe, zbytku původní řeky, která se zde klikatila v četných meandrech.  V souvislosti s výstavbou hydroelektrárny a regulačními úpravami Labe v letech 1918 až 1920 došlo podle projektu architekta F. J. Thomayera a tehdejšího městského zahradníka k sadovým úpravám holých míst vzniklých vybudováním zdymadla a úpravě navazujících městských pozemků pokrytých lesem. Byly zde vysázeny různé cizokrajné dřeviny, z nichž řada je dosud zachována a má z hlediska dendrologického značný význam.

Nehodlám čtenáře bulletinu nudit popisováním nymburského parku. Zmiňuji se o něm především proto, že budeme – li mít i v následujících letech štěstí při pořádání sportovních her na přívětivé počasí, stojí procházka tímto parkem zato. 

Ti z Vás, kteří si hodlají termín sportovních her v roce 2014 již nyní zaznamenat do svých diářů, jejich konání se předpokládá ve dnech 3. až 5. října.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za sportovními hrami roku 2013

 

Počítaje i s tzv. nultým ročníkem Sportovních her advokacie, pak jsme se při této příležitosti sešli ve dnech 4. až 6. 10., po šestnácté. Před oněmi patnácti lety jsem měl obavu, zda vůbec naplníme objednanou kapacitu Sportovního centra. V současné době je namístě starost v opačném gardu. Poptávka převyšuje nabídku. Nymburské sportovní centrum je dějištěm mnoha sportovně společenských víkendových akcí různých společností, úřadů, institucí. Česká advokátní komora má v programovém diáři centra své stálé místo. Každá taková akce je vždy v hledáčku pozorovatelů z řad jeho personálu a vedení. Je příjemné zjištění, že advokáti mají dobré renomé a až na výjimečné a promptně s omluvou řešené nehody vyplývající z momentální a pouze přechodné absence ovládacích a rozpoznávacích schopností, drží laťku stavovské vážnosti a důstojnosti velmi vysoko.

 

Každoročně na tomto místě opakuji, že těžištěm, smyslem našeho setkávání v Nymburce není podávání oslnivých sportovních výkonů, nýbrž utužování stavovské kolegiality. K tomu přispěla účast tehdejších, před sněmovními volbami dosluhujících, a zároveň nynějších, tedy nově zvolených členů představenstva, předsedy Martina Vychopně, místopředsedů Petra Poledníka a Antonína Mokrého, zároveň i sportovní účast Františka Smejkala.

 

V každoročně organizovaném, tradičním volejbalovém turnaji se umístilo družstvo hrající pod názvem „Pozdní sběr“ na místě třetím, na místě druhém družstvo „Pod Petřínem“ a na místě prvém Středočeský kraj ve složení hráček a hráčů Jiřího Krejčího, Martina Krejčího, Lukáše Příšovského, Kateřiny Sedlaté, Michaely Sedlaté, Petra Sedlatého, Lukáše Sedlatého a nadšených „nosičů vody“ Daniely Jablonské, Jaroslava Pomalyše a Bohuslava Sedlatého. Zápasy finálové skupiny sehrané ještě dalšími účastníky, a to družstvy „Bez ambic, bez samic“, „Pozdní sběr A“, „FAQ“, „Nějaký pucky“ a „Pod Petřínem“ prezentovaly dobrý volejbal, na kterém i znalci této hry spočinuli svým zrakem se zalíbením.

 

Pokud bychom hodnotili výkony aktérů her na tanečním parketu o sobotním večeru, tak zde se prosadili všichni a dali průchod svému temperamentu, a dle jeho míry pak končili často v časných ranních hodinách.

 

Zdůrazňuji – li vždy onen společenský efekt her, pak je velmi těžké se neopakovat. Pokusím se tedy tentokrát stručně Vás seznámit s prostředím, v němž se celá akce odehrává v širším pohledu.

Sportovní centrum bylo vybudováno historicky ve dvou etapách na samém konci, chcete – li okraji, anglického parku zvaného Ostrov. Název parku vznikl na základě jeho polohy, je obtékán tokem regulované řeky Labe a tzv. „starého“ Labe, zbytku původní řeky, která se zde klikatila v četných meandrech.  V souvislosti s výstavbou hydroelektrárny a regulačními úpravami Labe v letech 1918 až 1920 došlo podle projektu architekta F. J. Thomayera a tehdejšího městského zahradníka k sadovým úpravám holých míst vzniklých vybudováním zdymadla a úpravě navazujících městských pozemků pokrytých lesem. Byly zde vysázeny různé cizokrajné dřeviny, z nichž řada je dosud zachována a má z hlediska dendrologického značný význam.

Nehodlám čtenáře bulletinu nudit popisováním nymburského parku. Zmiňuji se o něm především proto, že budeme – li mít i v následujících letech štěstí při pořádání sportovních her na přívětivé počasí, stojí procházka tímto parkem zato.

 

Ti z Vás, kteří si hodlají termín sportovních her v roce 2014 již nyní zaznamenat do svých diářů, jejich konání se předpokládá ve dnech 3. až 5. října.

 

JUDr. Bohuslav Sedlatý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za sportovními hrami roku 2013

Počítaje i s tzv. nultým ročníkem Sportovních her advokacie, pak jsme se při této příležitosti sešli ve dnech 4. až 6. 10., po šestnácté. Před oněmi patnácti lety jsem měl obavu, zda vůbec naplníme objednanou kapacitu Sportovního centra. V současné době je namístě starost v opačném gardu. Poptávka převyšuje nabídku. Nymburské sportovní centrum je dějištěm mnoha sportovně společenských víkendových akcí různých společností, úřadů, institucí. Česká advokátní komora má v programovém diáři centra své stálé místo. Každá taková akce je vždy v hledáčku pozorovatelů z řad jeho personálu a vedení. Je příjemné zjištění, že advokáti mají dobré renomé a až na výjimečné a promptně s omluvou řešené nehody vyplývající z momentální a pouze přechodné absence ovládacích a rozpoznávacích schopností, drží laťku stavovské vážnosti a důstojnosti velmi vysoko.

Každoročně na tomto místě opakuji, že těžištěm, smyslem našeho setkávání v Nymburce není podávání oslnivých sportovních výkonů, nýbrž utužování stavovské kolegiality. K tomu přispěla účast tehdejších, před sněmovními volbami dosluhujících, a zároveň nynějších, tedy nově zvolených členů představenstva, předsedy Martina Vychopně, místopředsedů Petra Poledníka a Antonína Mokrého, zároveň i sportovní účast Františka Smejkala.

V každoročně organizovaném, tradičním volejbalovém turnaji se umístilo družstvo hrající pod názvem „Pozdní sběr" na místě třetím, na místě druhém družstvo „Pod Petřínem" a na místě prvém Středočeský kraj ve složení hráček a hráčů Jiřího Krejčího, Martina Krejčího, Lukáše Příšovského, Kateřiny Sedlaté, Michaely Sedlaté, Petra Sedlatého, Lukáše Sedlatého a nadšených „nosičů vody" Daniely Jablonské, Jaroslava Pomalyše a Bohuslava Sedlatého. Zápasy finálové skupiny sehrané ještě dalšími účastníky, a to družstvy „Bez ambic, bez samic", „Pozdní sběr A", „FAQ", „Nějaký pucky" a „Pod Petřínem" prezentovaly dobrý volejbal, na kterém i znalci této hry spočinuli svým zrakem se zalíbením.

Pokud bychom hodnotili výkony aktérů her na tanečním parketu o sobotním večeru, tak zde se prosadili všichni a dali průchod svému temperamentu, a dle jeho míry pak končili často v časných ranních hodinách.

Zdůrazňuji – li vždy onen společenský efekt her, pak je velmi těžké se neopakovat. Pokusím se tedy tentokrát stručně Vás seznámit s prostředím, v němž se celá akce odehrává v širším pohledu.

Sportovní centrum bylo vybudováno historicky ve dvou etapách na samém konci, chcete – li okraji, anglického parku zvaného Ostrov. Název parku vznikl na základě jeho polohy, je obtékán tokem regulované řeky Labe a tzv. „starého" Labe, zbytku původní řeky, která se zde klikatila v četných meandrech.  V souvislosti s výstavbou hydroelektrárny a regulačními úpravami Labe v letech 1918 až 1920 došlo podle projektu architekta F. J. Thomayera a tehdejšího městského zahradníka k sadovým úpravám holých míst vzniklých vybudováním zdymadla a úpravě navazujících městských pozemků pokrytých lesem. Byly zde vysázeny různé cizokrajné dřeviny, z nichž řada je dosud zachována a má z hlediska dendrologického značný význam.

Nehodlám čtenáře bulletinu nudit popisováním nymburského parku. Zmiňuji se o něm především proto, že budeme – li mít i v následujících letech štěstí při pořádání sportovních her na přívětivé počasí, stojí procházka tímto parkem zato.

Ti z Vás, kteří si hodlají termín sportovních her v roce 2014 již nyní zaznamenat do svých diářů, jejich konání se předpokládá ve dnech 3. až 5. října.

JUDr. Bohuslav Sedlatý