oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Odnětí bankovní licence pro ERB Bank bylo v souladu se zákonem

publikováno: 29.01.2019

Nejvyšší správní soud shledal, že odnětí bankovní licence pro ERB bank, a.s., bylo souladné se zákonem. Po komplexní kontrole činnosti ERB bank, a.s., jí Česká národní banka odebrala v roce 2016 licenci. Řídicí a kontrolní systém banky nesplňoval požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a souvisejících předpisů.

Předběžným opatřením (ještě před samotným odnětím bankovní licence) ČNB zakázala bance přijímat vklady, poskytovat úvěry a nabývat riziková aktiva. Rozhodnutí o předběžném opatření i rozhodnutí o odnětí licence banka neúspěšně napadla rozkladem. Proti rozhodnutím o rozkladu podala žaloby, které Městský soud v Praze spojil ke společnému řízení a zamítl je. Nejvyšší správní soud nyní zamítl kasační stížnost banky proti tomuto rozsudku.

Nejvyšší správní soud se plně ztotožnil s podrobným a přesvědčivým rozhodnutím Městského soudu v Praze. „Rozhodnutí o odnětí licence nebylo nepřiměřené ani rozporné s údajným legitimním očekáváním ERB bank, a. s. Zároveň ČNB postupovala správně, když pochybení banky posoudila ke konkrétnímu datu v minulosti, ovšem nechala otevřenu možnost, že by až do rozhodnutí o odnětí bankovní licence mohla přihlédnout k případným zlepšením v činnosti banky,“ uvedl k rozhodnutí soudce Nejvyššího správního soudu Pavel Molek. Jak dodal, taková zlepšení však nebyla shledána, vytýkané nedostatky banka i přes nápravná opatření uložená jí v roce 2014 neodstranila.

Celý rozsudek naleznete zde.

Zdroj: NSS

Foto: Pixabay