oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Odešel významný advokát Martin Radvan

publikováno: 13.03.2017

Po těžké nemoci nás 3. března 2017 ve věku 68 let opustil JUDr. Martin Radvan, LL.M., dlouholetý pražský advokát.


Martin Radvan se narodil 21. června 1948 v Praze, základní školu i gymnázium absolvoval v Dejvicích, kde vyrůstal. V roce 1971 dostudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po promoci nastoupil jako právník v Československé tiskové kanceláři, kde působil pouze půl roku. V roce 1972 se stal advokátním koncipientem v tehdejší advokátní poradně 5 v Praze. O dva roky později úspěšně složil advokátní zkoušku a stal se členem někdejšího Městského sdružení advokátů v Praze. V advokátní poradně 5 pracoval do začátku roku 1981. Ještě jako advokátní koncipient prošel výběrovým řízením o účast ve dvousemestrálním studiu na New York University, avšak tehdejší situace mu v účasti zabránila. 

V roce 1975 již uspěl v tehdy velmi prestižní soutěži mladých českých advokátů o cenu Doktora Theodora Bartoška a byla mu přiznána nejvyšší peněžitá odměna. Jak bylo tehdy obvyklé, věnoval se generální praxi, dosáhl řady dalších úspěchů v trestních obhajobách, důsledně uplatňoval a prosazoval práva svých klientů, jimž poskytoval právní pomoc v širokém rozsahu. Byl publikačně činný, přednášel advokátním koncipientům, byl členem sekce trestn ího práva bývalého Ústředí české advokacie. 

V roce 1981 odešel do Spojených států amerických, kde byl hned přijat do právní firmy Herzfeld & Rubin PC, specializující se na poskytování právních služeb v souvislosti s odpovědností za vady výrobku - products‘ liability. Souběžně absolvoval práva na New York University a složil advokátní zkoušku u Newyorské advokátní komory. Pracoval ve skupině právníků zastupujících jednu z pěti největších automobilek světa a postupně se vypracoval na jednoho z nejuznávanějších odborníků v tomto oboru. Díky tomu působil jako zástupce klienta a konzultant místních advokátů zastupujících v konkrétním řízení v osmatřiceti státech. Ač se měl stát partnerem této právní firmy, rozhodl se v roce 1990 přejít do špičkové právní kanceláře Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, věnující se privatizacím, restrukturalizacím, či restartům původně státních firem. Významně přispěl k úspěšné privatizaci několika tuzemských státních podniků a současně se stal zahraničním poradcem předsedy federální vlády. 

V roce 1993 přijal nabídku jedné z největších právních kanceláří Baker & McKenzie otevřít a vést jako partner její pražskou pobočku. Stal se tak hlavním architektem celé přípravy a vlastního zprovoznění největší tuzemské televizní společnosti. Vedl řadu dalších právních projektů, z nichž některé z jeho původních nápadů těží dosud. 

V roce 1996 se osamostatnil a pokračoval pod názvem Radvan & Co. Zapojil se do činnosti České advokátní komory, řadu let byl kárným žalobcem a určitou dobu působil jako spojka stavovské organizace s příslušným institucemi EU v Bruselu. Vychoval řadu advokátních koncipientů, z nichž někteří úspěšně působí ve špičkových pražských advokátních kancelářích, jiní jsou představiteli právních odborů velkých nadnárodních firem a podobně. 

My, kolegové, na něho budeme vzpomínat jako na nezdolného optimistu, který si vždy našel čas na sport. V mládí se věnoval atletice, jako vysokoškolák hrál vodní pólo, běhal, lyžoval, s vrstevníky sázel stromky v Krkonoších, hrál tenis, byl neodmyslitelným členem „advokátských vod“, opakovaně sjel snad všechny české toky, hodně jezdil na kole v Čechách i zahraničí. A také jako na člověka, který výrazně přispíval ke každé zábavě. 

Čest jeho památce!  

 

JUDr. František Schulmann, advokátní kancelář Schulmann & Stachová