oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ochrana cestujících i zájmů leteckých společností při zrušení letu

publikováno: 12.09.2018

V případě zrušení letu musí letecká společnost proplatit i provizi, kterou zprostředkovatel získal z nákupu letenky, pokud letecká společnost o této provizi věděla.

Dirk Harms zakoupil na internetových stránkách www.opodo.de letenky pro svou rodinu na let z Hamburku (Německo) do Fara (Portugalsko) s leteckou společností Vueling Airlines. Jelikož byl let zrušen, rodina Harmsových požádala společnost Vueling Airlines o vrácení ceny ve výši 1108,88 eura, kterou zaplatila společnosti Opodo za koupi těchto letenek. Vueling Airlines souhlasila s vrácením částky ve výši, kterou získala od společnosti Opodo, tj. 1031,88 eura. Odmítla však vrátit zbývajících 77 eur, které společnost Opodo získala jako provizi. 

Amtsgericht Hamburg (okresní soud v Hamburku, Německo), kterému byl tento spor předložen, se táže Soudního dvora, jak má v této situaci vykládat nařízení o právech cestujících v letecké dopravě[1].

Amtsgericht Hamburg si přeje zjistit, zda je do ceny letenky, kterou je třeba vzít v úvahu pro účely určení výše náhrady, již má letecký dopravce zaplatit cestujícímu v případě zrušení letu, zahrnut rozdíl mezi částkou, kterou tento cestující zaplatil, a částkou získanou tímto leteckým dopravcem, odpovídající provizi osoby, jež jednala jako zprostředkovatel mezi cestujícím a leteckým dopravcem.

V rozsudku Soudní dvůr odpověděl na tuto otázku kladně, nejde-li o případ, kdy byla tato provize určena bez vědomí leteckého dopravce, což musí ověřit vnitrostátní soud. Tento výklad nařízení odráží jeho cíle, tj. zajistit vysokou úroveň ochrany cestujících, ale také rovnováhu mezi zájmy cestujících a zájmy leteckých dopravců.

Zdroj: Soudní dvůr EU.[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1; Zvl. vyd 07/08, s. 10)