oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

NSS rozhodl o všech stížnostech na volby do Senátu

publikováno: 08.11.2018

Sedmičlenný volební senát Nejvyššího správního soudu vedený soudcem Tomášem Langáškem se tak vypořádal se všemi volebními stížnostmi, které soud na říjnové volby do Senátu PČR obdržel.

Nejvyšší správní soud zamítl volební stížnost, která se týkala volebního obvodu č. 8 Rokycany (sp.zn.Vol 78/2018). Volební senát považoval před rozhodnutím za nutné, vyžádat si volební dokumentaci z několika volebních okrsků. Z ní zjistil, že v činnosti některých okrskových volebních komisí došlo k drobným formálním nedostatkům, ale ty nikterak nenasvědčovaly, že by bylo nutné zkontrolovat volební dokumentaci z celého volebního obvodu. Ačkoli zde byl poměrně značný počet neplatných hlasů, nic nenasvědčovalo tomu, že by volby neproběhly regulérně. Soud uvedl, že není v jeho možnostech zjišťovat, proč právě ve volebním obvodu č. 8 Rokycany byl počet platných volebních hlasů v prvním kole senátních voleb nejnižší ze všech volebních obvodů České republiky, v nichž se senátní volby roku 2018 konaly. „Vždy bude v rámci voleb existovat nějaký volební obvod (a v každém, volebním obvodu i vždy také nějaký volební okrsek), u nějž bude zaznamenán nejnižší (a zrcadlově v jiném obvodu nejvyšší) počet platných hlasů“, uvádí se mimo jiné v usnesení.

Ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Vol 80/2018 se navrhovatel Karel Světnička (kandidát ve volbách do Senátu PČR) domáhal toho, aby soud rozhodl o neplatnosti hlasování a nařídil přepočet hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 74 Karviná. Navrhovatel chtěl preventivní přepočítání výsledku hlasování, přičemž důvodem jeho návrhu byla snaha o vrácení volební kauce. Volební senát k této věci uvedl, že soudní přezkum voleb neslouží k automatické revizi a kontrole správných volebních počtů; návrh proto shledal nepřípustným a odmítl jej.

Nejvyšší správní soud zamítl usnesením sp. zn. Vol 77/2018 volební stížnost navrhovatele, který namítal nezákonnost průběhu voleb ve volebním obvodu č. 14 v Českých Budějovicích. Navrhovatel uváděl pouze možné výkladové nejasnosti a potenciální problémy, které by z nich mohly vzejít. Tyto nejasnosti se týkaly například údajného rozdílu mezi pojmy „volič“ a „osoba oprávněná volit“ či nestejného postavení „zahraničních“ voličů majících trvalý pobyt mimo ČR a voličů, kteří jsou v době senátních voleb hospitalizováni mimo volební obvod, kam spadá místo jejich trvalého pobytu v ČR. Podle soudu měly navrhovatelovy námitky čistě hypotetickou, ba spekulativní povahu, a navíc nijak neprokázal, že k takovým problémům či nezákonnostem při hlasování ve volebním obvodu č. 14 došlo, a že skutečně mohly nějak ovlivnit výsledek hlasování.

 „Letos jsme sice obdrželi vůbec nejmenší počet stížností na volby v historii volebního senátu Nejvyššího správního soudu, na druhou stranu byly obsahově závažnější a kvalitněji zpracované,“ komentoval povolební situaci předseda volebního senátu Tomáš Langášek.

Usnesení naleznete na www.nssoud.cz, odkaz Úřední deska, Rozhodnutí soudu.

Zdroj: Tisková zpráva NSS.