oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Novým šéfem trestního kolegia Nejvyššího soudu je František Púry

publikováno: 02.09.2015

Novým šéfem trestního kolegia Nejvyššího soudu (NS) se stal František Púry, dlouholetý člen soudu specializovaný zvláště na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Řízením kolegia ho pověřil předseda NS Pavel Šámal.

Púry nahradil Stanislava Rizmana, jenž rezignoval ke konci srpna, přičemž by mu o měsíc později kvůli novele zákona o soudech a soudcích stejně vypršel mandát.

Šámal uvedl, že vybral nového předsedu kolegia na základě jeho organizačních schopností a odborné úrovně. Připomněl, že z trestního kolegia v příštích pěti letech z věkových důvodů odejde osm soudců z 24. Je nutné postupně vybrat nové. „Funkce předsedy je proto mimořádně důležitá,“ uvedl Šámal.

Púry řekl, že nechystá žádné revoluční změny, neboť kolegium podle něho funguje dobře a rozhoduje v přiměřených lhůtách. Na personální obměně se již začalo pracovat, na stáže přicházejí soudci ze soudů nižších stupňů. Z nich pak lze postupně vybírat posily.

Púry je prozatím jen dočasně pověřen vedením kolegia, s trvalým jmenováním Šámal počká nejspíš do konce roku. „Pokud se ve funkci osvědčí a sám v ní bude chtít pokračovat, tak by byl jmenován od 1. ledna (2016),“ uvedl Šámal.

Rizman vedl trestní kolegium od roku 1993. Dále pokračovat nechtěl ani nemohl. Novela zákona o soudech a soudcích totiž nově stanovila pětileté funkční období předsedů kolegií. Dobíhání mandátů dlouholetých předsedů zákon upravil ve svých přechodných ustanoveních. Rizman zůstává soudcem Nejvyššího soudu.

Púry je absolventem brněnské právnické fakulty, soudcem se stal v roce 1985. Nejprve působil na všech stupních vojenské justice, v roce 1993 přešel k NS. Je spoluautorem několika knih z oboru hmotného i procesního trestního práva. Přednáší na vysokých školách a na české i slovenské justiční akademii.

Šámal musí ještě vybrat nového předsedu občanskoprávního a obchodního kolegia. Jeho šéfovi Františku Ištvánkovi vyprší mandát na konci září. Rozhodnuto zatím není. Kolegia u NS sdružují všechny soudce, kteří se věnují určité agendě - buď trestní, anebo obchodní a občanskoprávní. Každé kolegium má kromě běžných tříčlenných senátů také jeden velký senát, který rozhoduje sporné případy. Nejvyšší správní soud svá kolegia loni zrušil spolu se specializací jednotlivých senátů.

 

Zdroj: ČTK