oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Novým předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia NS bude JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

publikováno: 13.12.2018

Nového předsedu civilního kolegia jmenoval s účinností od 1. ledna 2019 předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Jan Eliáš (*1965) je uznávaným specialistou na problematiku restitučních nároků a problematiku bezdůvodného obohacení. Ve funkci nahradí JUDr. Vladimíra Kůrku, kterému k 31. prosinci v souvislosti s dovršením zákonné věkové hranice 70 let zaniká funkce soudce a od Nejvyššího soudu odchází. Právě odcházející předseda kolegia předsedu senátu Jana Eliáše doporučil spolu s dalšími dvěma možnými kandidáty jako soudce, kteří mají pro tuto funkci předpoklady.

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D. je soudcem Nejvyššího soudu od roku 2006. Od roku 1995 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 4, poté od roku 2000 soudcem Městského soudu v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1991.

S Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze i Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně Jan Eliáš aktivně spolupracuje. Je mimo jiné spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku, který vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. 

K cílům a prioritám, které se chystá Jan Eliáš v čele občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve svém pětiletém funkčním období prosazovat, chystá Nejvyšší soud na první polovinu ledna 2019 tiskovou konferenci. 

Zdroj: Nejvyšší soud ČR.