oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nový civilní řád soudní

publikováno: 04.12.2017

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2017 se konala 3. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se mj. zabývalo věcným záměrem nového civilního řádu soudního, který představilo Ministerstvo spravedlnosti. Člen představenstva JUDr. Michal Žižlavský k tomu uvádí:

Ministerstvo spravedlnosti odstartovalo přípravu dlouho slibované normy, která bude mít dopad na roli advokátů v soudních řízeních. Dnes platný občanský soudní řád pochází z roku 1963. V letech 1963 až 1989 byl novelizován pětkrát, v průměru jednou za pět let. V letech 1990 až 2016 byl novelizován stočtyřiačtyřicetkrát, tedy více než pětkrát za každý jednotlivý rok. Po listopadu 1989 se frekvence novel zvýšila pětadvacetkrát. Proč? Předpis pochází z jiné doby. Přežil se. Dílčí novely nemohou změnit jeho podstatu. Zásadu materiální pravdy nahradila plíživým způsobem zásada formální pravdy. Je to, jako když měníte kočku na psa pomocí plastických operací. To zvíře, které se pak na vás vyděšeně dívá, není ani kočka, ani pes. Asi se shodneme na tom, že nový procesní předpis nutně potřebujeme. Teď jde o to, jaký bude. 

Quo vadis, justice?  

Princip formální pravdy, postupně zavedený po listopadu 1989, znamená, že soudy nerozhodují podle skutečného stavu věci. Rozhodují podle prokázaného stavu věci, podle přesně daných pravidel. Soudce už nemusí předstírat, že je božská bytost, která všechno ví a nepotřebuje provádět dokazování. Formální proces je vyspělejší nástroj. Mění pouhou iluzi na něco předvídatelného. Má ale jeden háček. Vyžaduje osoby práva znalé. 

Na jedné straně máme koncentraci řízení, přísné stop stavy pro tvrzení stran a důkazní návrhy. Na druhé straně tomu účastníci řízení nerozumějí. Neumějí s tím pracovat. Soudní řízení probíhají zmateně a dlouho. Ten, kdo nezvládne proces, prohraje. Právo se nám po cestě tak nějak vytrácí. Lidem a firmám vznikají závazky z rozsudků pro uznání a zmeškání, kterým nerozumějí. To vše vytváří pouhou iluzi spravedlnosti. 

Formální proces je v principu šachová hra, kterou nelze hrát bez znalosti pravidel. Poměrně dlouho upozorňuji na to, že nebude fungovat, dokud jej nedoplníme o jeho integrální součást, o advokátní proces. Až dosud zaznívaly argumenty, že by to bylo pro stát drahé. Stát by totiž musel platit advokáta těm, kdo na něho nemají. 

Ano, spravedlnost něco stojí. Musíme se rozhodnout, zda a kolik si jí koupíme. Spravedlnost je dražší v právním státě než tam, kde funguje jako Potěmkinova vesnice. Fungující přístroj nepořídíte tak levně jako nefunkční maketu. Došli jsme na rozcestí. Buď se vydáme levnější cestou Potěmkinovy vesnice, nebo si koupíme dražší variantu reálné justice. 

Naši drazí právníci 

Moderní justice je profesionalizovaná justice, ke které patří nejen soudci a státní zástupci, ale i advokáti. Každý z nich má svou roli. Soudci, státní zástupci i advokáti se připravují na své povolání studiem na vysoké škole a povinnou praxí. Než mohou samostatně vstoupit do jednací síně, skládají náročné zkoušky. 

Soudní proces je sofistikovaný způsob nalézání práva. Je to důmyslný stroj. Pracuje s dělbou rolí. Aby reálně fungoval, vyžaduje znalosti, zkušenosti a erudici. Šachy zkrátka nemůžete hrát, když ani nevíte, jak táhne ta která figura. 

Role advokátů spočívá v tom, že pro svého klienta pojmenují problém, definují věc tak, aby byla soudně projednatelná, v přesně daném čase zformulují skutková tvrzení a navrhnou k nim důkazy. Není to nic triviálního. Člověku na to nestačí jen zdravý selský rozum. Je to náročný postup, který když nezvládnete, prohrajete, i když máte pravdu. Moderní systémy nepočítají s tím, že je zvládne laik. Když chcete letět rychle a bezpečně, nepočítáte s tím, že bude letadlo pilotovat člověk, který sedí poprvé v kokpitu. V Rakousku, Německu nebo Francii proto funguje advokátní proces jako párová kategorie formalizované justice. 

Advokátní proces  

Věcný záměr nového civilního řádu soudního, jak jej představil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, přináší pod vánoční stromeček příjemné překvapení. Počítá s advokátním procesem, jak jsme jej u nás znali, než jej zrušili komunisté. Ti neměli zájem na tom, aby hra fungovala. 

Zastupování advokáty v řízeních před soudy má být povinné ve všech věcech s hodnotou předmětu sporu nad 50 000 Kč. Bez ohledu na hodnotu předmětu sporu má být povinné ve všech řízeních o obnovu a pro zmatečnost. Věřím, že když se záměr naplní, vznikne rychle skupina specializovaných procesních právníků. Ti fungují v civilizovaných zemích jako prvotní filtr nedůvodných žalob a tam, kde je žaloba podána, přispívají k rychlejšímu průběhu soudního řízení a vyšší míře jeho předvídatelnosti.  

Závěry představenstva 

Představenstvo ustanovilo pracovní skupinu, která bude sledovat postup prací na novém civilním řádu soudním. V legislativním procesu očekáváme hlasy populistů i těch, kdo nemají zájem na reálném fungování justice. Bude na nás, abychom dokázali trpělivě vysvětlovat výhody funkčního systémového řešení a podstatu férového soudního procesu. Je před námi dlouhá cesta. Věřím ale, že nás na jejím konci čeká lepší procesní předpis, než který máme dnes.