oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nové správní poplatky

publikováno: 16.05.2014

Vláda navrhuje zpoplatnění návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy.

Dne 12. 5. 2014 vláda schválila návrh novely zákona o správních poplatcích, jehož cílem je zavedení nových správních poplatků.

Zaprvé jde o úhradu za vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod ve výši 100 Kč. Současná úprava ve vyhlášce č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, byť na základě zmocnění dle § 123 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, nevyhovuje, neboť tato platba má povahu správního poplatku (§ 2 odst. 1 zákona o správních poplatcích). Proto se navrhuje její zakotvení v zákoně o správních poplatcích.

Zadruhé se navrhuje zavedení nového správního poplatku za podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu ve výši 2 000 Kč (§ 142 spr. řádu) a za podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy ve výši 1 000 Kč až 1 000 000 Kč (§ 141 spr. řádu). Počet těchto řízení stále roste, např. Ministerstvo vnitra řeší spory o úhrady prokazatelné ztráty za plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě při zajišťování základní dopravní obslužnosti území krajů. Předmětem poplatku nadále nebude podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední. Projednávání obdobného návrhu v Poslanecké sněmovně bylo ukončeno s koncem minulého volebního období.

Návrh novely zákona o správních poplatcích naleznete Z D E .

Zdroj: www.vlada.cz.