oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nové formy právních služeb

publikováno: 05.09.2016

Dne 4. srpna 2016 se konala 30. schůze představenstva ČAK. Představenstvo se zabývalo i problematikou dalších poskytovatelů právních služeb.

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ K TOMU UVÁDÍ: 

V prosincovém úvodníku BA jsem se v souvislosti s koncem loňského roku zamýšlel nad budoucností advokacie. Předpovídal jsem, že advokátní trh bude ovlivňovat stále více kyberprostor a že nás čekají nové formy poskytování právních služeb. Vyslovil jsem přesvědčení, že jak advokátní komory, tak jednotliví advokáti a právnické firmy budou tomuto fenoménu vystaveni a ve vlastním zájmu na něj budou muset reagovat. Z tohoto pohledu jsou zajímavé informace, které nyní poskytl představenstvu mezinárodní odbor ČAK. Týkají se aktuálního dění na poli dalších poskytovatelů právních služeb. 

Případ z Německa

Jedna německá banka nabízela svým prémiovým klientům službu tzv. advokátní horké linky (hotline). Hamburská advokátní komora na ni proto podala žalobu a soud na základě této žaloby zakázal bance, aby takové služby poskytovala. Šlo o zachování principu svobodné volby advokáta a přímého vztahu klienta s jednoznačně identifikovaným advokátem. Rozsudek navázal na stávající judikaturu německého spolkového civilního soudu. Podle ní osoby, které nejsou oprávněny poskytovat právní služby, nesmí tento zákaz obcházet tím, že „najímají“ advokáty jako dodavatele právních služeb. 

Případ z Francie

Francouzská národní advokátní komora a Pařížská advokátní komora zase řešily případ provozovatele platformy „Demander Justice“. Ta pro své klienty elektronicky zpracovává a podává k francouzským soudům žaloby na zaplacení malých pohledávek. Jde o případy, kde není povinné zastoupení advokátem (netýká se to případů, pro které platí ve Francii advokátní proces). Prostřednictvím této platformy již bylo podáno odhadem čtvrt milionu žalob. Je zajímavé, že v tomto případě francouzské komory zatím neuspěly. Soud jejich žalobu zamítl s tím, že platforma „Demander Justice“ nepředstavuje poskytování právních služeb. Věcí se bude zabývat ještě nejvyšší soud ve Francii (Cour de cassation). 

Případ z Anglie

V souvislosti s francouzským případem se hodí připomenut ještě starší příběh dvou advokátů z kanceláře Fiddler and Pepper (Houslista a Pepř), kterému jsem se věnoval ve zmíněném úvodníku BA. Tito pánové vymysleli elektronickou platformu na převody nemovitostí. Provozovali ji ovšem jako řádně identifikovaní advokáti a nikdo nepochyboval o tom, že poskytují právní služby. 

České poměry

Mohu-li to shrnout, naplňuje se předpověď, že problematika nových netradičních forem poskytování právních služeb je aktuální. V České republice již vznikají podobné elektronické platformy jako ve Francii a Anglii. Mezinárodní srovnání je užitečné. Usnadňuje orientaci v soudobých trendech a realistický pohled na věc. ČAK proto bude tuto oblast nadále sledovat.