oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nové civilní právo v časopisech C. H. Beck

autor: C. H. Beck
publikováno: 20.04.2013

Letošní rok 2013 je bez přehánění ve znamení nastávající rekodifikace civilního práva. S časopisy C. H. Beck se na blížící se účinnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech můžete připravit v předstihu. V každém čísle časopisů Právní rozhledy, Soudní rozhledy a Obchodněprávní revue naleznete příspěvky k novým soukromoprávním kodexům.

Poznejte nové civilní právo s časopisy C. H. Beck

Právní rozhledy a Obchodněprávní revue přinášejí v každém čísle po celý rok články a informace o nové právní úpravě ve speciálních rubrikách. Časopis Soudní rozhledy pak k poznání nového občanského zákoníku nabízí unikátní komparativní rubriku judikatury. S časopisy C. H. Beck tak budete maximálně připraveni na účinnost nových zákonů v roce 2014.

Právní rozhledy – články ze všech právních oborů

Odborný recenzovaný časopis Právní rozhledy je jediný právnický čtrnáctideník na českém trhu. Každých čtrnáct dní přináší aktuální a prakticky zaměřené články ze všech právních oborů. Časopis také obsahuje významná rozhodnutí doplněná komentářem a inspirativní judikaturu evropských a zahraničních soudů. Součástí časopisu je pravidelná příloha Legislativa, která mapuje změny právních předpisů. V roce 2013 v každém čísle přináší příspěvky k nové kodifikaci civilního práva.

Soudní rozhledy – komplexní přehled o aktuálním dění v justici

Soudní rozhledy jsou měsíčníkem české a evropské komentované judikatury, který čtenáři poskytuje komplexní přehled o aktuálním dění v justici. V časopise najdete důkladné analýzy rozhodovací praxe soudů a novinky z prostředí justice. Nejzajímavější komentovaná judikatura týkající se aktuálních právních problémů a legislativních změn je pečlivě vybírána a zpracovávána tak, aby se čtenář na minimálním rozsahu dozvěděl maximum informací. Ucelený přehled dotvářejí výběry publikovaných rozhodnutí s komentáři. V roce 2013 Vás komparativní rubrika seznamuje s novým občanským zákoníkem. Prolistujte si ukázkové číslo časopisu Soudní rozhledy online na www.beck.cz/soudni-rozhledy/.

Obchodněprávní revue – měsíčník pro obchodněprávní praxi

Obchodněprávní revue je recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. Přináší články od předních odborníků z oboru obchodního práva zaměřené na právní praxi a významnou judikaturu českých soudů opatřenou komentářem. Obchodněprávní revue také obsahuje klíčová rozhodnutí zahraničních soudů a Soudního dvora EU a informace o aktuálních změnách právních předpisů obchodního práva. V roce 2013 obsahuje novou rubriku K rekodifikaci obchodního práva.

Objednejte si předplatné časopisů C. H. Beck

Časopisy C. H. Beck si můžete objednat prostřednictvím společnosti SEND Předplatné, která zajišťuje jejich předplatné a distribuci, na telefonním čísle 225 985 225 nebo e-mailové adrese beck@send.cz. Další informace naleznete na internetových stránkách www.send.cz a www.beck.cz.

placený obsah