oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Německo-česko-slovenské advokátní fórum, tentokrát v Bratislavě

publikováno: 07.11.2017

Ve dnech 27. – 28. 10. 2017 se uskutečnilo každoroční podzimní Německo-česko-slovenské fórum, které hostila slovenská Bratislava. Minulý rok advokátní fórum pořádala ČAK a konalo se v Plzni.

Program fóra byl tradičně zahájen v pátek 27.10. 2017 večer a účastníky přivítali zástupci Slovenské advokátní komory na společné večeři v Le Šenk Craft Beer Cafe pod slovenským hradem.

V sobotu 28. 10. 2017 pak proběhl celodenní seminář, jehož téma určila Slovenská advokátní komora a ta pro tento ročník vybrala téma: „Advokát detektivem – nároky na advokáta při přeshraničním uplatňování práv klienta“. Při poskytování právních služeb totiž advokát pro své klienty vyhledává ve veřejně dostupných rejstřících různé informace o finanční situaci dlužníka, o vlastnických strukturách či dalších obchodních vztazích. Plnění těchto úkolů však často naráží na nedostatek informací, nespolehlivé údaje či odlišnou právní úpravu. Vybrané téma se dotýkalo právní úpravy konkurzů či povinnosti v boji proti legalizaci příjmů z trestné činnosti či poskytování právních služeb partnerům veřejného sektoru.

V rámci prvního panelu fóra přivítal účastníky za SAK její bývalý místopředseda JUDr. Juraj Vaverka, který po celý den účinkoval jako moderátor fóra.

Za Českou advokátní komoru přivítal zúčastněné JUDr. Petr Poledník, Saskou advokátní komoru zastupovala ředitelka paní Jacqueline Lange, zdravici Bamberské advokátní komory přednesla místopředsedkyně paní Dr. Ilona Treibert.

Samotný program fóra byl uveden příspěvkem Mgr. Jána Kutána, člena představenstva SAK, s názvem: „Odkrývání vlastnických struktur zahraničních subjektů na Slovensku – Registr partnerů veřejného sektoru“. Mgr. Kután informoval o rámci slovenské právní úpravy. Problematiku popisuje zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 328/2016 Z.z., kterou se ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora.

Českým přispěvatelem na bratislavském fóru byl pan Mgr. Michal Vávra, jehož příspěvek se týkal „Porovnání dostupnosti informací z veřejných seznamů či rejstříků (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík) v České republice a Rakousku“. Mgr. Vávra je českým advokátem, ale zároveň také evropským usazeným advokátem zapsaným ve Vídni. Jeho přednáška byla velmi praktická a detailně porovnala rejstříky české a rakouské.

Následující přednášku na téma: „Nový německý zákon o boji proti praní špinavých peněz z
23. června 2017 a jeho vliv na advokáty“
přednesl místopředseda Bamberské advokátní komory, pan Dr. Heinz Kracht. Zákon o praní špinavých peněz je součástí německého právního řádu od roku 1992. Nový zákon je v Německu účinný od 26. 6. 2017 a z původních 17 paragrafů se zákon rozšířil na znění s 59 paragrafy. Rozšíření právní úpravy souvisí s transpozicí směrnice EU, ale do zákona byly také vneseny informace získané průběžnou praxí aplikace dřívější právní úpravy. Ve svém příspěvku zmínil i další právní předpisy, které mají dopad na advokáty stran praní špinavých peněz.

Na zástupce Bamberské advokátní komory navázala Jacqueline Lange s přednáškou týkající se Informační povinnosti advokáta vůči klientovi a třetím osobám.

Německo-česko-slovenské fórum pak ukončili v panelu zástupci ČAK Mgr. Michal Vávra a JUDr. Eva Ropková, kteří navázali na úspěšnou novinku z minulého fóra z Plzně, kde byl opět uspořádán tzv. minikurz, který porovnával Právní instituty obchodního práva v české, německé a rakouské legislativě. Svým příspěvkem Porovnání německé a rakouské právní terminologie v minikurzu přispěl také předseda Dolno-rakouské advokátní komory pan Dr. Michael Schwarz, jenž byl poprvé na fórum přizván coby zástupce Rakouska.

Pracovní část programu byla tímto minikurzem oficiálně ukončena. Příští rok se organizace Německo-česko-slovenského advokátního fóra ujme Saská advokátní komora. Místo uskutečnění fóra v Sasku prozatím nebylo vybráno.

Mgr. Lenka Vojířová, právnička odboru mezinárodních vztahů ČAK