oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nejvyšší soud se plně ztotožnil se stížností ministra spravedlnosti, podanou v neprospěch obviněného ve věci tragické nehody při rallye v Lopeníku

publikováno: 18.01.2017

Senát trestního kolegia Nejvyššího soudu v čele s předsedou JUDr. Petrem Šabatou při veřejném jednání dne 18. 1. 2017 konstatoval, že Krajský soud v Brně dne 2. 12. 2015 svým usnesením č. j. 5 To 256/2015, kterým byl zrušen podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 2. 2015 a podle § 260 tr. řádu byla věc vrácena státnímu zástupci k došetření, porušil zákon ve prospěch obviněného traťového komisaře P. P. Nejvyšší soud se tak ztotožnil se stížností ministra spravedlnosti, podanou v neprospěch obviněného.

V odůvodnění napadeného usnesení Krajský soud v Brně uvedl, že daný skutek, v jehož důsledku zemřely po střetu s jedním ze závodních vozů čtyři dívky, se skutečně stal, avšak provedeným dokazováním byla podle senátu krajského soudu vina obviněného traťového komisaře P. P. nejvýše marginální, a to na rozdíl od dalších subjektů, které se podílely na organizaci a přípravě automobilové soutěže a měly by proto nést odpovědnost nejenom za následek nehody, ale zejména za její samotný vznik. Dále odvolací soud ve svém napadeném usnesení namítl, že nelze bez jakýchkoli pochybností vyvrátit obhajobu obviněného, že nebyl pořadatelem řádně proškolen o svých povinnostech v pozici traťového komisaře. Podle názoru odvolacího Krajského soudu v Brně se na vzniku tragické nehody podílely výrazně i jiné skutečnosti, než které jsou uvedeny v obžalobě P. P. Vznik nehody byl podle Krajského soudu v Brně zapříčiněn též jednáním a nečinností ostatních subjektů, zejména právnických osob podílejících se na přípravě a organizaci této automobilové rallye. Porušení povinností na straně pořadatele označil Krajský soud v Brně za více závažné, než v případě obviněného traťového komisaře, proto původní rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti zrušil a věc vrátil státnímu zástupci k došetření. 

Toto rozhodnutí brněnského krajského soudu však v létě loňského roku napadl stížností pro porušení zákona ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud mohl v tomto případě, jak je tomu obecně u stížností podávaných ministrem spravedlnosti v neprospěch obviněného, vynést jen akademický výrok, nemohl napadené usnesení Krajského soudu v Brně zrušit, přestože se plně ztotožnil s argumentací ministerské stížnosti a konstatoval porušení zákona ve prospěch obviněného P. P.

Senát Nejvyššího soudu shodně s textem ministerské stížnosti konstatoval, že úkolem odvolacího Krajského soudu v Brně nebylo zkoumat, zda někdo další zodpovídá za tragický následek nehody při rallye, ale měl pouze posoudit míru zavinění obviněného P. P., k čemuž měl podle Nejvyššího soudu dostatek podkladů. Nebyl tedy důvod vracet věc zpět k došetření státnímu zástupci.

Kompletní text stížnosti ministra spravedlnosti, podané v neprospěch obviněného traťového komisaře P. P., naleznete zde.

Zdroj: Nejvyšší soud