oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nejvyšší soud se otevírá veřejnosti i advokátům

publikováno: 04.02.2019

Nejvyšší soud vyhlašuje od 1. února své rozsudky na elektronické úřední desce na webu, může zde však obdobně uveřejnit také usnesení.

Vyhlašování rozsudků Nejvyššího soudu na elektronické úřední desce na webové stránce www.nsoud.cz a rovněž na úřední desce v budově soudu umožňují od února novely občanského soudního řádu a trestního řádu, které soudci Nejvyššího soudu sami iniciovali v loňském roce. Nejvyšší soud se tak opět více otevírá navenek, vychází vstříc veřejnosti, především účastníkům (stranám) řízení a jejich advokátům, kteří budou v uvedených případech daleko rychleji seznamováni s výsledkem řízení.

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., členka představenstva ČAK a advokátka změnu velmi vítá „Předmětnou novelu velmi kvituji. Jako insolvenční správkyně a advokátka jsem se v praxi často setkávala s určitou informační dvojkolejností. Zatímco insolvenční řízení je již mnoho let pod drobnohledem veřejnosti díky insolvenčnímu rejstříku, cesty k získání informací o klasickém nalézacím řízení jsou naproti tomu velmi limitované. Takže každé, byť částečné, otevření dveří do této dosud skryté komnaty hodnotím jenom pozitivně.“

Právní zástupci doposud denně kontaktovali jménem svých klientů informační kancelář Nejvyššího soudu s žádostí o sdělení výsledku řízení. Nejvyšší soud však vždy ctil svoji ustálenou praxi a jednotlivé účastníky řízení seznamoval s rozhodnutím až v okamžiku, kdy bylo vypracováno také kompletní odůvodnění. Novely výše uvedených procesních předpisů tuto praxi v případě rozsudků a vybraných usnesení částečně mění. Nejvyšší soud tímto krokem reaguje i na judikaturu Ústavního soudu, ze které požadavek na veřejné vyhlašování rozsudků Nejvyšším soudem taktéž vyplývá. 

„Hezký příklad, kdy zákonnou novelou stanovenou možnost konání následuje její užitečné provedení do praxe. Kromě rychlejší znalosti výsledku, což zajímá klienta víc než zdůvodnění, vidím velké plus v možnosti ověřit stav řízení mimo pracovní dobu soudu. A rychleji,“ doplnil další kolega advokát Mgr. Ing. Ing. Tomáš Kubík, z AK Kubík Partners. 

Na elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu Nejvyšší soud od 1. února vyhlašuje rozsudky vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení po dobu 15 dnů. Předseda senátu (soudce) může rozhodnout, že se tímto způsobem uveřejní i jiné rozhodnutí (usnesení). Vyhlášení rozsudku, popř. uveřejnění usnesení, je předem oznámeno na elektronické úřední desce a úřední desce v budově uvedením spisové značky řízení a data, kdy se rozhodnutí na těchto úředních deskách objeví. Účastníci řízení (strany) znají spisové značky obvykle z tzv. informačních dopisů, které jim Nejvyšší soud zasílá na počátku řízení nebo při každé změně senátu (na civilním úseku tyto dopisy obdrží jen dovolatelé); popř. si je mohou vyhledat v databázích InfoSoud, Insolvenční rejstřík, zadají-li spisovou značku řízení u některého ze soudů nižší instance.To, jak si konkrétní spisovou značku řízení dohledat ve zmíněných databázích, advokáti většinou znají. Pokud tomu tak není, pomůže informační kancelář Nejvyššího soudu. 

Je třeba zdůraznit, že jde o vyhlašování rozhodnutí pouze na elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu, a to zcela v souladu s ustanoveními § 243f odst. 5, 6 občanského soudního řádu a § 265r odst. 8, 9 a § 268 odst. 3, 4 trestního řádu, která právě k 1. únoru 2019 nabyla účinnosti. V jednací síni se tedy výsledek řízení, o kterém určený senát rozhodl neveřejně, NEVYHLAŠUJE, přítomnost účastníků se nepředpokládá. 

Poté, co je takto vyhlášené rozhodnutí doplněno o kompletní text odůvodnění, je účastníkům (stranám) doručován jeho opis (stejnopis) standardním způsobem, nejčastěji prostřednictvím soudu, který v dané věci rozhodoval v prvním stupni. 

Standardním způsobem, tedy zpravidla 60 dnů poté, co je věc tzv. „odškrtnuta“ v informačním systému Nejvyššího soudu, jsou pak na webových stránkách Nejvyššího soudu uveřejňovány kompletní texty všech pseudonymizovaných rozhodnutí. Tedy i usnesení, která předtím nebyla na úřední desce uveřejněna ve formě zkráceného písemného vyhotovení.

 

Zdroj: Nejvyšší soud a redakce BA

Foto: Pixabay