oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nejvyšší soud a Centrum dopravního výzkumu připravily společnou webovou aplikaci

publikováno: 24.01.2018

Nová webová aplikace na adrese www.datanu.cz obsahuje přehlednou databázi judikatury k nemajetkové újmě i orientační kalkulátor pro výpočet výše náhrady za ztížení společenského uplatnění.

Nejvyšší soud ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., představily novou webovou aplikaci obsahující podrobné informace ze soudních rozhodnutí, ve kterých se řešily nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění (§ 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké (§ 2959 zákona č. 89/2012 Sb.). Veřejně přístupná aplikace, kterou pro účely Nejvyššího soudu i pro vlastní výzkum důsledků dopravních nehod vytvořilo Centrum dopravního výzkumu, obsahuje rovněž kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného (hodnocení ztížení společenského uplatnění podle doporučující Metodiky Nejvyššího soudu).

Cílem databáze, kterou spravuje Centrum dopravního výzkumu a Nejvyšší soud do ní zadává aktuální data z rozhodnutí jednotlivých soudů, bylo vytvoření přehledného zdroje judikatury a jeho zpřístupnění pro širokou veřejnost. Databáze tak napomáhá předvídatelnosti rozhodnutí soudů ve stanovení výše nemajetkové újmy ve výše vymezené oblasti. Vzorem byly přitom dobré zkušenosti s obdobnými databázemi v Rakousku či Slovinsku. Nejvyšší soud aktuálně disponuje více než 400 rozhodnutími soudů nižších stupňů ohledně nemajetkové újmy, zejména rozhodnutími z adhezního řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností.

Zpřístupněná elektronická databáze bude jistě velkým pomocníkem pro rozhodovací činnost nižších soudů. Už nyní zaznamenáváme příznivé ohlasy také od advokátů, kteří se k rozhodnutím nalézacích nebo odvolacích soudů dostávají často velmi složitými cestami. Připojený orientační kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného by mohli využívat nejen oni, ale i široká veřejnost,“ dodal k užitečnosti databáze předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu každoročně zpracovává výpočet ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti. „Pro její přesné vyčíslení čerpáme informace také z této webové aplikace. Konkrétně se jedná o údaje pro stanovení průměrné výše odškodnění dle typu následků dopravních nehod“, vysvětluje ředitel Centra dopravního výzkumu Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Vyčíslení ztrát poskytuje přehled o tom, kolik dopravní nehody stojí stát a společnost. Tvoří důležité vstupní údaje pro dopravně-inženýrské analýzy, jejichž cílem je vyhodnotit efektivnost dopravně-bezpečnostních opatření.

Nejvyšší soud i Centrum dopravního výzkumu závěrem zdůrazňují, že kalkulátor na stránce www.datanu.cz je pouze orientačním nástrojem, který nemůže předvídat soudní rozhodnutí v každé individuálně specifikované věci.

Zdroj: Nejvyšší soud Brno.