oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Návštěva českých advokátů v Jekatěrinburgu

autor: JUDr. Vít Biolek
publikováno: 04.01.2017

Ve dnech 28. 9. – 2. 10. 2016 se uskutečnila neoficiální návštěva skupiny českých advokátů v Jekatěrinburgu spojená s návštěvou regionálních právnických institucí. Záměrem návštěvy bylo seznámit se s prací ruských kolegů, navázat pracovní kontakty a přispět k řešení konkrétních právních problémů českých a ruských právnických i fyzických osob.

Již na tomto místě je nutné zdůraznit, že návštěva by se nemohla uskutečnit bez významné pomoci Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu v rámci služeb poskytovaných Jednotnou zahraniční sítí, přičemž jmenovitě je nutno vyzvednout vysoce nadstandardní přístup ekonomického konzula pana Luboše Laštůvky, jehož pomoc byla pro realizaci návštěvy zásadní a doslova neocenitelná. Ekonomický úsek Generálního konzulátu spolupracoval při přípravě obsahu návštěvy s advokátní kanceláří S. D. Poljakova se sídlem v Jekatěrinburgu.

Návštěvy se zúčastnili advokáti JUDr. Vít Biolek, MBA (Hradec Králové), JUDr. Petr Wildt, Ph.D. (Hradec Králové), JUDr. Robert Varga (Plzeň), JUDr. Richard Šendera (Karlovy Vary a Sokolov), JUDr. Roman Kudrlička (České Budějovice) a JUDr. Libor Čihák (Karlovy Vary).

V úvodu pobytu proběhlo setkání s generálním konzulem panem Josefem Maršíčkem a byla prodiskutována řada témat, přičemž lze s uspokojením konstatovat, že nešlo pouze o jednostranný informační proud směrem k naší skupině, nýbrž že rovněž advokáti dokázali definovat témata, kde mohli nabídnout recipročně pomoc.

Pozoruhodná byla návštěva Institutu soukromého práva (viz http://www.privatelaw.ru/index.php/ru/) a seznámení s jeho činností, a to včetně odkazu vědeckého vedoucího institutu, jednoho ze spolutvůrců ruské ústavy, dnes již zesnulého profesora S. S. Aleksejeva.

Velkorysým způsobem jsme byli seznámeni s činností Arbitrážního soudu Sverdlovské oblasti (viz velmi zajímavá webová stránka soudu http://www.ekaterinburg.arbitr.ru). Není sporu o tom, že materiální zázemí (jak samotná budova, tak technické vybavení) je na špičkové úrovni, která téměř ve všech parametrech převyšuje úroveň dostupnou našim soudům. Stručně stačí zmínit velmi moderní budovu, špičkový informační systém (s výstupy v podobě dotykových displejů u jednacích síní), umožnění dálkového výslechu prostřednictvím technických zařízení v každé jednací síni atd. Důsledně jsou odděleny prostory pro personál a účastníky. Jako inspirativní se jeví, že soud poskytuje zdarma jednu místnost mediátorům, kteří tak mohou mediace provádět přímo v budově soudu s využitím jeho technických zařízení. Soudci mají k dispozici relaxační místnost s potřebným vybavením. Některé aspekty činnosti soudu vnímali advokáti citlivě: Jako z jiného světa působilo, že bez výjimek musí být každé řízení v daném stupni skončeno do třech měsíců a rozsudek pak napsán do pěti dnů. Zjevné však je, že jde o proces v naprosté většině písemný, v němž není prostor pro přílišné odchylky od nastaveného modelu, a jen mimořádně jsou připuštěny výpovědi svědků. Návštěva byla zakončena přijetím u předsedkyně soudu s příjemným posezením u bohatého občerstvení, během kterého se advokáti dotazovali na řadu otázek, aby si potvrdili či vyvrátili své dojmy. Návštěvu soudu bylo možno shrnout tak, že jde o neobyčejně výkonnou „továrnu“ na efektivní vyřizování vysokého množství nápadu (zejména s ohledem na průmyslový charakter Sverdlovské oblasti) včetně působivého organizačně-technického zázemí, nicméně pobyt byl příliš krátký na to, abychom si mohli uspokojivě zodpovědět otázku pálící každého zodpovědného advokáta, zda totiž tato až údernická efektivita není na úkor procesních práv účastníků. Samostatnou kapitolu pak tvoří pomyslná „zeď“ mezi soudci a advokáty. Návštěva advokátů byla privilegiem umožněným pouze proto, že jsme cizinci. Ruští kolegové se nesmějí setkávat se soudci mimo jednání, resp. je to považováno za naprosto nevhodné a způsobilé přivodit vážné problémy oběma stranám (ač jde zřejmě o pravidlo nepsané, o to důsledněji je vyžadováno v praxi). Rovněž tlak na transparentnost majetkových poměrů soudců se jeví až extrémní, včetně zveřejnění na webových stránkách soudu, kde si jakákoliv osoba může přečíst, jaké nemovitosti či automobily soudce vlastní.

Naprosto nad rámec předpokládaného proběhla návštěva Uralské státní právnické univerzity (nejde tedy pouze o fakultu, nýbrž o celou univerzitu, viz http://www.usla.ru). Aniž jsme to předem předpokládali, přijetí naší malé skupiny proběhlo na nejvyšší úrovni a ze strany univerzity byl patrný velmi aktivní zájem o využití naší návštěvy ke zprostředkování kontaktů s českými právnickými fakultami. Byli jsme přijati předními osobnostmi univerzity, kteří jsou současně špičkovými ruskými právními teoretiky, jmenovitě byli přítomni např. první prorektor prof. M. S. Salikov, vedoucí fakulty podnikového práva a ředitel Institutu práva a podnikání prof. V. S. Belykh, ředitel Institutu práva BRICS prof. D. V. Vinnitskiy, docentka katedry Teorie státu a práva L. N. Berg a mnozí další. Byli jsme srdečně pozváni k účasti na každoročním Euro-asijském právním kongresu, který představuje jakousi „výkladní skříň“ univerzity.

Přestože uvedené návštěvy byly velmi působivé, těšili jsme se nejvíce na návštěvu Advokátní komory Sverdlovské oblasti. Byli jsme vřele přijati v historické budově, jejímž dlouholetým vlastníkem je komora. S ruskými kolegy jsme prodiskutovali celou řadu témat a velmi jsme oceňovali jejich otevřenost a upřímnost. Na jednu stranu řeší kolegové celou řadu praktických otázek, které řešíme i my. Na druhou stranu však jejich postavení není jednoduché a objektivně narážejí i na překážky, které překonat nelze. Postavení advokátů je jistě jedním ze spolehlivých indikátorů míry demokracie v dané společnosti a bylo poučné vyslechnout, jak jsou ruští kolegové pro novodobý ruský establishment občas nepohodlní a jaké praktické ústrky zpochybňující jejich roli zažívají. Bez obalu lze říci, že tato návštěva postavila do pravého světla mnohé z poznatků a dojmů, které jsme načerpali v předchozích dnech návštěvy.

Jistě není nutno zdůrazňovat, že návštěva byla rovněž příležitostí k navázání kontaktů týkajících se zcela konkrétních zájmů klientů a jejich důsledného prosazování v této složité době.

Závěrem lze rekapitulovat, že naše návštěva v Jekatěrinburgu byla v mnoha ohledech mimořádná a přispěla k pochopení mnoha aspektů ruského právního prostředí. Všude jsme byli přijati nesmírně otevřeně a se sympatiemi. Je zřejmé, že navzdory aktuální složité politické situaci je potenciál spolupráce značný. Věřím, že získané poznatky a nové kontakty budou zúročeny k účinnějšímu hájení zájmů českých subjektů a rozvoji další spolupráce. Znovu je také nutno vyjádřit respekt k české diplomacii; při našem pobytu jsme se osobně přesvědčili o vysoké míře odbornosti a profesionality pracovníků našeho Generálního konzulátu, na kterou můžeme být oprávněně hrdí.