oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Návrh ústavních změn

publikováno: 09.06.2015

Přehled ústavních změn, jak je navrhuje v novele ústavy vláda. Předloha dorazila tento týden do Sněmovny:

Pravomoci prezidenta:

- Jmenování guvernéra, viceguvernérů a dalších členů Bankovní rady České národní banky nebude v samostatné pravomoci prezidenta, který stejně jako u soudců Ústavního soudu bude muset získat souhlas Senátu. Pokud se horní komora neusnese o kandidátech do bankovní rady i do Ústavního soudu do 60 dnů od jejich předložení, bude to pokládáno za souhlas.

- Ústavní žalobu na prezidenta bude moci samostatně podávat Senát i Sněmovna. Pro obě komory bude platit, že rozhodnutí o žalobě bude muset podpořit ústavní třípětinová většina. Nyní může ústavní žalobu na prezidenta podat jen Senát se souhlasem Sněmovny, v obou komorách musí pro tento krok hlasovat ústavní třípětinová většina. Návrh zpřísní postih u velezrady. Pokud Ústavní soud rozhodne, že se prezident velezrady dopustil, automaticky úřad ztratí a nebude už moci znovu kandidovat. Nyní ústava stanoví, že Ústavní soud o těchto sankcích může rozhodnout. Nadále to bude platit jen v případě hrubého porušení ústavy.

- Prezident přijde o pravomoc sjednávat mezinárodní smlouvy. Nově bude jen ratifikovat ty mezinárodní smlouvy, které to vyžadují nebo k jejichž ratifikaci je nutný souhlas Parlamentu. Návrh také výslovně stanoví, že vnitřní a zahraniční politiku státu v rámci výkonné moci určuje vláda.
- Demise předsedy vlády bude výslovně znamenat pád celého kabinetu. Z ústavy proto vypadne pasáž, podle níž prezident „jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi“. Ustanovení bude nově znít, že prezident „jmenuje předsedu vlády, na jeho návrh jmenuje a odvolává ostatní členy vlády“. Podle zdůvodnění se tím vyloučí možnost, aby prezident odvolal jen předsedu vlády a ostatní členy kabinetu ponechal ve funkci.

- Prezident nově získá pravomoc jmenovat předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu bez spolupodpisu předsedy vlády. Sjednotí se tedy postup s nynější úpravou u předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu. Místopředsedy obou nejvyšších soudů bude moci prezident jmenovat výhradně na návrh jejich předsedů. Předsedové a místopředsedové budou muset být nově z řad soudců těchto soudů. Předseda a místopředseda Ústavního soudu, které rovněž jmenuje prezident, bude muset být z řad ústavních soudců.

- V souvislosti s novou úpravou zkrácení funkčního období Sněmovny prezident přijde o pravomoc dolní komoru rozpouštět.


Zkrácení funkčního období Sněmovny

 - Sněmovna bude moci přímo rozhodnout ústavní třípětinovou většinou o zkrácení funkčního období. Nyní jde o návrh prezidentovi, který na jeho základě dolní komoru rozpouští. Zkrácené funkční období bude moci skončit nejdříve za 90 dnů od rozhodnutí dolní komory. Nové volby se budou muset konat v posledních 30 dnech zkráceného funkčního období. Zavedení těchto termínů má zejména umožnit Parlamentu legislativní činnost v neomezeném rozsahu, tedy přijímání i takových zákonů, které nelze schvalovat jako zákonná opatření Senátu.

Klouzavý mandát

- Klouzavý mandát návrh upravuje neslučitelností funkce poslance a člena vlády. V době, po kterou bude poslanec členem vlády, přejde výkon mandátu na náhradníka ze stranické kandidátní listiny. Neslučitelnost funkcí nebude platit mj. pro člena dosluhující vlády v době od začátku nového volebního období do jmenování nového kabinetu a pro člena nové vlády do doby vyslovení důvěry. Náhradník bude skládat poslanecký slib. Na náhradníka i poslance, který nevykonává jako člen vlády mandát, se bude vztahovat ústavní úprava imunity zákonodárců.

Senát
- Senát bude mít na posouzení návrhů zákonů 60 dnů od jejich doručení ze Sněmovny místo nynějších 30 dnů.

 

Zdroj: ČTK